Stemgedrag lidstaten openbaar

Contentverzamelaar

Stemgedrag lidstaten openbaar

Votewatch is een website over het stemgedrag van leden van het Europees Parlement. Votewatch heeft een nieuw onderdeel. Namelijk, analyses van het stemgedrag van lidstaten in de Raad van de EU. Dit gedrag kan bekeken worden per individuele lidstaat (vanaf 2009). Ook kan bekeken worden hoe een lidstaat per beleidsterrein stemt.

In het rapport ‘Agreeing to Disagree: The voting records of EU Member States in the Council since 2009’ analyseert Votewatch het stemgedrag van lidstaten.

Belangrijkste bevindingen (volgens Votewatch):

- Ondanks de uitbreiding van het stemmen met gekwalificeerde meerderheid bij het Verdrag van Lissabon, wordt in het grootste deel van de QMV-gevallen (65%) toch met eenparigheid van stemmen gestemd.
- In plaats van tegen te stemmen leggen de lidstaten steeds vaker verklaringen af over hun bezwaren tegen een besluit van de Raad.
- De meeste wetgevende besluiten van de Raad gaan over economische, milieu-, transport- en begrotingsonderwerpen.
- Landbouw, milieu, regionale ontwikkeling en de begroting zijn de beleidsterreinen waar de lidstaten het vaakst van mening verschillen.
- Van de 27 lidstaten bracht het VK het vaakst een tegenstem uit. Nederland staat op een vijfde plek en op plaats twee (achter het VK) als het gaat om verklaringen in de Raad. Frankrijk en Litouwen blijken altijd met de meerderheid mee te stemmen.

Website Votewatch