Sterke toename adviezen van nationale parlementen in politieke dialoog met Commissie

Contentverzamelaar

Sterke toename adviezen van nationale parlementen in politieke dialoog met Commissie

De nationale parlementen hebben vorig jaar 620 keer de Commissie te laten weten wat zij vinden van nieuwe wetsvoorstellen en andere initiatieven. Koploper is de Italiaanse senaat met 81 adviezen. De Nederlandse Eerste en Tweede Kamer hebben samen vijftien adviezen naar Brussel gestuurd. Dat blijkt het jaarverslag 2016 over de betrekkingen tussen de Europese Commissie en de nationale parlementen van de lidstaten.

Sinds het Verdrag van Lissabon is de rol van nationale parlementen in het Europese besluitvormingsproces toegenomen. Daarnaast wordt er sinds 2006 een actieve dialoog gevoerd tussen de Commissie en nationale parlementen. Eveneens sinds 2006 wordt een verslag uitgebracht door de Commissie over deze dialoog.

De belangrijkste conclusie van het jaarverslag 2016 is dat de banden tussen de Commissie en nationale parlementen verder zijn aangehaald, verdiept en voorgezet. Over en weer zijn in dit kader verschillende werkbezoeken afgelegd.

In 2016 hebben de nationale parlementen aanzienlijk meer adviezen (met inbegrip van gemotiveerde adviezen) aan de Commissie gericht: in totaal 620 (77 % meer dan de 350 adviezen in 2015). Voor de gemotiveerde adviezen bedroeg de stijging zelfs meer dan 700 % (van 8 in 2015 tot 65 in 2016).

Net als in de vorige jaren verschilde het aantal aan de Commissie gerichte adviezen van land tot land. De tien meest actieve kamers stuurden ongeveer 73 % van de adviezen (452 in totaal) in – nagenoeg hetzelfde aantal als in 2015, toen het aandeel van de tien meest actieve kamers 70 % bedroeg.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, toen de Portugese Assembleia da República het actiefst was, kwamen de meeste adviezen in 2016 van de Italiaanse Senato della Repubblica (81 stuks, of 13 %). De andere parlementen of kamers met tien of meer adviezen waren: de Roemeense Camera Deputaților (70 adviezen), de Portugese Assembleia da República (57), de Duitse Bundesrat (47), de Tsjechische Senát (46), de Roemeense Senat (43), de Franse Assemblée nationale (33), de Italiaanse Camera dei Deputati (27), de Franse Sénat (25), de Zweedse Riksdag (23), de Tsjechische Poslanecká sněmovna (19), de Poolse Senat (17), het Britse House of Lords (17), de Spaanse Cortes Generales (13)  en de Oostenrijkse Bundesrat (11). 

Belangrijkste onderwerpen van de politieke dialoog

De meeste aandacht van de nationale parlementen ging uit naar de hieronder genoemde wetgevingsvoorstellen:

  • Mededeling inzake het werkprogramma van de Commissie voor 2016: Tijd voor verandering

  • Voorstel voor een richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

  • Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)

  • Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en

  • voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de onlineverkoop en andere verkoop op afstand van goederen.

Het voorstel voor een richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers heeft veertien gemotiveerde adviezen opgeleverd en heeft aanleiding gegeven tot de inwerkingtreding van het mechanisme van artikel 7, lid 2, van protocol nr. 2 bij de Verdragen (de "gelekaartprocedure").

Meer info: