Strategische dialoog over toekomst van de landbouw gestart

Contentverzamelaar

Strategische dialoog over toekomst van de landbouw gestart

De strategische dialoog over de toekomst van de landbouw is een nieuw forum dat vorm moet helpen geven aan een gedeelde visie op de toekomst van het landbouw- en voedselsysteem van de EU.

Ursula  von der Leyen , voorzitter van de Europese Commissie, heeft op 25 januari 2024 het startsein gegeven voor de strategische dialoog over de toekomst van de landbouw.

De strategische dialoog, die de voorzitter in haar toespraak van 2023 over de Staat van de Unie al had aangekondigd (zie ook dit ECER-bericht), gaat aandacht besteden aan de uitdagingen en kansen die de deelnemers aan de dialoog naar voren hebben gebracht. Het gaat om zaken als een redelijke levensstandaard voor landbouwers en plattelandsgemeenschappen, het ondersteunen van de landbouw binnen de grenzen van de planeet en haar ecosystemen, het benutten van de enorme kansen die kennis en technologische innovatie bieden, en het bevorderen van een bloeiende toekomst voor het voedselsysteem van de EU in een concurrerende wereld.

De strategische dialoog brengt belangrijke belanghebbenden uit de hele agrovoedingsketen bijeen, waaronder landbouwers, coöperaties, agrovoedingsbedrijven en plattelandsgemeenschappen, evenals niet-gouvernementele organisaties en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, financiële instellingen en de academische wereld. Na de kick-offvergadering zullen in de eerste helft van 2024 een aantal thematische vergaderingen worden georganiseerd.

De Raad en het Europees Parlement zullen bij het proces worden betrokken en de voorzitter van de dialoog – de Duitse professor Strohschneider- zal beide instellingen regelmatig informeren en met hen van gedachten wisselen over de dialoog.

De bedoeling is dat de dialoog, door verschillende perspectieven te combineren, leidt tot nieuwe oplossingen en tegen de zomer van 2024 tot een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de landbouw- en voedingssector in de EU. De voorzitter zal, in samenwerking met de deelnemers aan de dialoog, de precieze vorm van de conclusies bepalen.

De strategische dialoog wil aandacht besteden aan alle beleidslijnen op het gebied van landbouw en voedselproductie om zo een beter inzicht te krijgen in de huidige en verwachte uitdagingen. De dialoog zal een gelegenheid zijn om te luisteren naar de standpunten, ambities, zorgen en oplossingen van de landbouwers en andere belangrijke belanghebbenden uit de hele agrovoedingsketen. Zo kan een gerichte discussie worden gevoerd om tot een consensus te komen over de toekomst van de agrovoedingssector van de Unie.

Er is tevens een Q&A en een websitepagina gepubliceerd over de strategische dialoog.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Landbouw