Subsidiariteit voorstel gelijke behandeling nog niet duidelijk

Contentverzamelaar

Subsidiariteit voorstel gelijke behandeling nog niet duidelijk

De Eerste en Tweede Kamer kunnen voorlopig nog geen positief subsidiariteit- en proportionaliteitsoordeel hechten aan het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe gelijkebehandelingsrichtlijn. In de brief aan de Europese Commissie schrijven de voorzitters van de Kamers dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van de voorgestelde maatregelen, alsmede de praktische, juridische en financiële implicaties van het voorstel. Nadere toelichting van de Commissie en/of de Nederlandse regering is volgens hen geboden.

De Europese Commissie heeft in juli 2008 een voorstel voor een nieuwe richtlijn gedaan. Het beginsel van gelijke behandeling naar godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid moet volgens de Commissie ook buiten de arbeidsmarkt worden toegepast. De voorgestelde richtlijn bepaald dat deze richtlijn nationale wetgeving inzake de burgerlijke staat, de gezinssituatie, reproductieve rechten, de inhoud, opzet en de stelsels van (buitengewoon) onderwijs en wetgeving die betrekking heeft op de status en de activiteiten van kerken en andere op godsdienst of overtuiging gebaseerde organisaties onverlet laat (zie de artikel 3 en 7 van de voorgestelde richtlijn). Het Nederlandse Parlement zet vraagtekens bij deze uitzonderingen.

Indien het recht op gelijke behandeling wordt uitgebreid ten opzichte van bestaande Nederlandse wetgeving, dan kunnen de praktische gevolgen (en daarmee ook de financiële gevolgen) groot zijn. Het moet nu eerst duidelijk worden hoe groot die gevolgen zullen, voordat de Kamers kunnen instemmen.

Het voorstel is laatstelijk besproken op de Raad van Ministers van Sociale Zaken in Luxemburg op 2 oktober jl.. Er is breed gedragen steun voor het beginsel van gelijke behandeling. Ook hier is echter opgeworpen dat er onduidelijkheid bestaat over de economische en financiële implicaties van het voorstel.

Lees hier de brief van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer