SWIFT-deal getekend

Contentverzamelaar

SWIFT-deal getekend

Een nieuw verdrag tussen de EU en de VS inzake het uitwisselen van informatie in het kader van het Terrorist Finance Tracking Programme’, ook wel bekend als het SWIFT-akkoord, is op 28 juni 2010 ondertekend. Hiermee komt een eind aan een lang proces van onderhandelen, niet alleen tussen de EU en de VS, maar vooral ook tussen de EU-instellingen. Alle ogen zijn nu gericht op het EP, dat de overeenkomst moet goedkeuren.

De overeenkomst heeft betrekking op het uitwisselen van bankgegevens betreffende internationale overboekingen van EU-burgers. De VS willen graag toegang tot deze gegevens in het kader van hun ‘Terrorist Finance Tracking Programme’, waarmee (potentiële) terroristische activiteiten worden opgespoord.

Een eerder ondertekende overeenkomst inzake SWIFT sneuvelde eerder dit jaar in het EP, vanwege zorgen over de mate van bescherming van persoonsgegevens. Het was de eerste keer dat het EP een internationale overeenkomst van de EU tegenhield. In het nieuwe onderhandelingsresultaat is geprobeerd de zorgen van het EP te ondervangen. Afgesproken is dat de Amerikanen alleen gerichte zoekopdrachten mogen sturen aan SWIFT. Tevens is een rol voorzien voor Europol, dat de verzoeken vanuit de VS kan goedkeuren of verwerpen. Er zal ook een EU-toezichthouder komen, die zal toezien hoe de VS de door de EU geleverde data doorzoeken.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet het EP dit soort internationale overeenkomsten goedkeuren voordat ze gesloten kunnen worden (artikel 218 VWEU). Het valt te verwachten dat het EP met dit nieuwe akkoord zal kunnen instemmen. De ondertekening zou immers niet hebben plaatsgevonden als de Raad en de Commissie er niet zeker van waren geweest dat de overeenkomst goed zou vallen bij het Europees Parlement. De fractievoorzitters van de grootste EP-fracties hebben laten weten dat ze akkoord kunnen gaan met dit akkoord.

De overeenkomst is namens de Raad van de EU officieel ondertekend door de voorzitter, de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken ‘in de aanwezigheid’ van Eurocommissaris Malmström voor Binnenlandse Zaken.