Te hoge prijs betekent terugbetalen

Contentverzamelaar

Te hoge prijs betekent terugbetalen

Eurocommissaris Kroes voor Concurrentiebeleid wil schadevergoeding vergemakkelijken voor consumenten en bedrijven die slachtoffer zijn van inbreuken op concurrentieregels. Dat blijkt uit een witboek waarop tot 15 juli reacties kunnen worden ingediend.

Op dit moment hebben slachtoffers van overtredingen van het mededingingrecht weinig mogelijkheden voor de nationale rechter. Het witboek doet een aantal suggesties om tot een procedure te komen die de tradities van de lidstaten omtrent het eisen van schadevergoeding respecteert. Het model is gebaseerd op compensaties die beperkt blijven tot de vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

De kernaanbevelingen van het witboek zijn:

• Enkelvoudige schadevergoedingen: de Commissie pleit voor enkelvoudige schadevergoedingen - in plaats van meervoudige schadevergoedingen. Dit betekent dat de schade volledig wordt gecompenseerd, inclusief compensatie van het daadwerkelijke verlies als gevolg van bv. een concurrentieverstorende prijsverhoging of de winstderving door een omzetdaling. Compensatie van de reë le waarde van de geleden verliezen houdt ook een recht op rente in.

• Collectieve acties: vooral consumenten en kmo's met geringe schade-eisen moeten betere toegang tot de rechter krijgen en moeten de mogelijkheid krijgen hun claims te bundelen en acties te beginnen via geschikte belangenbehartigers. Toch moeten er de nodige garanties komen dat dit soort acties niet leiden tot ongefundeerde claims. Daarom doet de Commissie, op antitrustgebied, de aanbeveling om alleen acties toe te staan die via belangenbehartigers zoals erkende consumentenorganisaties worden gevoerd, of acties waarbij slachtoffers zich kunnen aansluiten als ze dat willen (dit in tegenstelling tegen class-actions die advocatenkantoren aanspannen voor een onbekend aantal eisers).

• Openbaarmaking: om de rechter een volledig beeld te geven van een zaak, zouden partijen geen relevant bewijsmateriaal mogen achterhouden. Openbaarmaking van relevant bewijsmateriaal, onder toezicht van de rechter, moet helpen zorgen voor een eerlijk proces, waarbij beide partijen op voet van gelijkheid toegang tot het bewijsmateriaal hebben. De Commissie doet geen aanbevelingen voor verdergaande opties (zoals een automatisch recht op openbaarmaking) die tot proceduremisbruiken kunnen leiden. In dergelijke gevallen besluiten beklaagden vaak de zaak te schikken gewoon om de zware kosten te vermijden die uitvoerige, brede openbaarmaking van bewijsmateriaal met zich kan brengen.

• Definitieve besluiten: om de tijd en kosten van een nieuwe procedure te vermijden, doet de Commissie de aanbeveling om bij het voeren van schadevergoedingsacties definitieve besluiten van de nationale mededingingsautoriteiten als voldoende bewijs van de inbreuk te laten gelden. Deze regel geldt momenteel al voor eindbeschikkingen van de Commissie.

Opmerkingen over het witboek kunnen vóór 15 juli 2005 worden gezonden naar het e-mailadres: comp-damages-actions@ec.europa.eu