Three strikes you’re out

Contentverzamelaar

Three strikes you’re out

De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) heeft zich in een rapport zeer kritisch uitgelaten over de onderhandelingen van de EU met derde landen over een overeenkomst betreffende namaakgoederen en internetpiraterij (ACTA-overeenkomst). Met name het zogenoemde ‘three strikes’- beleid wordt door hem onder vuur genomen.

De EDPS is niet door de Europese Commissie geraadpleegd over de inhoud van de overeenkomst, terwijl de overeenkomst wel gevolgen kan hebben voor de privacy van burgers en het recht op gegevensbescherming. De EDPS komt daarom op eigen initiatief met een zogenoemde ‘opinion’, een advies aan de Commissie.

De Commissie is niet bereid om de details van de overeenkomst openbaar te maken. Wel heeft zij een samenvatting van het onderhandelingsresultaat tot nu toe naar buiten gebracht. De EDPS roept de Commissie op om open en transparant om te gaan met dit onderwerp, omdat het invloed kan hebben op vrijheden van burgers.

Belangrijk onderdeel van de overeenkomst is volgens de EDPS waarschijnlijk het concept van ‘three strikes. Dit concept is ontwikkeld in Frankrijk en houdt in dat een internetgebruiker die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (illegaal downloaden) na twee waarschuwingen kan worden afgesloten van het internet. Volgens de EDPS kan dit een grote impact hebben op de burgerrechten.

De EDPS zet vervolgens uiteen hoe dit beleid eventueel zou kunnen voldoen aan de noodzakelijke waarborgen. Hij vindt dat de situatie van een internetgebruikers onder de bescherming van richtlijn 95/46 (de privacyrichtlijn) valt en dus moet voldoen aan alle waarborgen die deze richtlijn biedt. Het IP-adres van de gebruiker valt volgens de EDPS onder de definitie van persoonsgegevens in de zin van de privacyrichtlijn.

Bovendien moet de maatregel noodzakelijk zijn in een democratische samenleving en een legitiem doel nastreven (artikel 8 EVRM). Volgens de EDPS wordt met het ‘three strikes’- beleid niet voldaan aan deze criteria en zijn er andere, minder ingrijpende, maatregelen mogelijk. De zogenoemde universele dienst- richtlijn (2002/22) biedt volgens hem voldoende mogelijkheden om inbreuken op intellectuele rechten aan te pakken.

Ander zorgpunt van de EDPS is de vraag hoe andere landen omgaan met de gegevens van EU-burgers. Volgens de EDPS moeten de waarborgen die de privacyrichtlijn biedt ook in derde landen worden geboden.