Toelichting op IGC-mandaat

Contentverzamelaar

Toelichting op IGC-mandaat

Op 23 juli begin de intergouvernementele conferentie over de wijziging van de Europese verdragen. Het mandaat voor deze conferentie is eind juni vastgesteld. Over dit mandaat is het Parlement op hoofdlijnen geïnformeerd. Het Parlement heeft nu ook de gedetailleerde toelichting op het igc-mandaat toegezonden gekregen.