Tussentijdse herziening van EU-meerjarenbegroting 2021-2027 afgerond

Contentverzamelaar

Tussentijdse herziening van EU-meerjarenbegroting 2021-2027 afgerond

De Raad heeft na goedkeuring van het Europees Parlement de verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2021-2027 aangenomen. Daarnaast hebben de Raad en het Europees Parlement de verordening tot instelling van de Oekraïne-faciliteit en de verordening tot oprichting van het platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP) aangenomen.

Achtergrond

In december 2020 nam de Raad na goedkeuring van het Europees Parlement de EU-meerjarenbegroting – ofwel het meerjarig financieel kader (MFK) – voor 2021-2027 aan (Verordening (EU) 2020/2093). Sindsdien heeft de EU met een reeks ongekende en onverwachte uitdagingen te maken gekregen: de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, een sneller toenemende inflatie en rente, en uitdagingen rond migratie. Dit zet de EU-begroting onder druk.

Daarom presenteerde de Europese Commissie op 20 juni 2023 een voorstel tot wijziging van de EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027, een voorstel voor de verordening tot instelling van de Oekraïne-faciliteit en een voorstel voor de verordening tot oprichting van het platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP). De Raad heeft na goedkeuring van het Europees Parlement de verordening tot wijziging van de EU-meerjarenbegroting aangenomen (Verordening (EU) 2024/765). Daarnaast hebben de Raad en het Europees Parlement volgens de gewone wetgevingsprocedure de verordening tot instelling van de Oekraïne-faciliteit en de verordening tot oprichting van het platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP) aangenomen.

Herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027

De wijzigingen in het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 weerspiegelen het akkoord dat de EU-leiders op 1 februari 2024 hebben bereikt, en moeten de EU-begroting op een klein aantal gebieden versterken. In totaal is er 64,6 miljard euro extra beschikbaar om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden en tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen van de EU waaraan anders niet kon worden voldaan.

De aanvullende financiering is voor steun voor Oekraïne, migratie en de externe dimensie, investeringen in kritieke technologieën als onderdeel van het platform strategische technologieën voor Europa, rentebetalingen voor NextGenerationEU en noodhulp bij onder andere natuurrampen en humanitaire crises.

Oekraïne-faciliteit

De faciliteit voor Oekraïne wordt het nieuwe instrument ter ondersteuning van het herstel, de wederopbouw en de modernisering van Oekraïne. De faciliteit moet ook ondersteuning bieden bij de hervormingen in het land, die nodig zijn met het oog op EU-toetreding.

De financiële steun van de EU aan Oekraïne wordt zo gebundeld in één instrument dat Oekraïne voor de periode 2024-2027 coherente, voorspelbare en flexibele steun moet bieden.

Platform strategische technologieën voor Europa

Het platform strategische technologieën voor Europa (STEP) moet investeringen aantrekken voor digitale technologie, deep tech, schone technologie en biotechnologie en zo de soevereiniteit en het concurrentievermogen van de EU op lange termijn, wat kritieke technologieën betreft, vergroten.

Een combinatie van financiële stimulansen en financieringsmaatregelen voor projecten moet middelen ter ondersteuning van kritieke technologieën vrijmaken uit bestaande EU-programma's en -fondsen, zoals de fondsen van het cohesiebeleid, InvestEU, Horizon Europa, het Europees Defensiefonds, het Innovatiefonds, en de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Meer informatie: