Uitstel benoeming nieuwe Commissie na tegenslag in het Europees Parlement

Contentverzamelaar

Uitstel benoeming nieuwe Commissie na tegenslag in het Europees Parlement

De benoeming van de Commissie Von Der Leyen heeft vertraging opgelopen, waardoor het inmiddels uitgesloten lijkt dat deze op de voorziene datum van 1 november zal kunnen beginnen. Verschillende kandidaat Commissarissen hebben de toets van het Europees Parlement niet doorstaan, waardoor nu door een aantal lidstaten een nieuwe kandidaat voorgedragen zal moeten worden. Deze zullen ook nog door het Europees Parlement gehoord moeten worden.

Nadat de Raad op 10 september 2019 in overeenstemming met verkozen Commissievoorzitter Von der Leyen de lijst met kandidaat Commissarissen heeft vastgesteld , en Von der Leyen diezelfde dag ook de portefeuilleverdeling bekend heeft gemaakt, is het Europees Parlement (EP) op 30 september begonnen met een serie hoorzittingen door parlementaire commissies.

 

Op grond van de EU verdragen moet het EP via een stemming (meerderheid van stemmen) goedkeuring geven aan het volledige college van Commissarissen, alvorens de Europese Raad de Commissie kan benoemen ( artikel 17, lid 7 VEU ). Het EP geeft op grond van het eigen Reglement van Orde nadere invulling aan dit goedkeuringsrecht door een hoorzitting te organiseren voor iedere individuele kandidaat.

 

Voorafgaand aan de hoorzittingen door de verantwoordelijke EP commissies zijn de opgaven van financiële belangen van alle kandidaat-Commissarissen getoetst door de JURE commissie van het EP ( zie bijlage VI bij het RvO EP ). Ten aanzien van de Roemeense kandidate Rovana Plumb en de Hongaarse kandidaat László Trócsányi bestonden vermoedens van belangenconflicten die hun functioneren en dat van de Commissie zouden kunnen belemmeren. Hun geplande hoorzittingen zijn om die reden opgeschort. Twee kandidaten zijn opgeroepen voor een tweede sessie. De Poolse kandidaat Janusz Wojciechowski kreeg daarop alsnog groen licht in het EP. Ook de Franse kandidate Sylvie Goulard moest voor een tweede keer voor het EP verschijnen. Haar kandidatuur kreeg in de verantwoordelijke EP Commissie een negatieve evaluatie.

 

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het EP de Commissie in de voorgestelde samenstelling zal goedkeuren. Dit betekent dat een aantal nieuwe voordrachten nodig zal zijn. Vervolgens zal er een nieuw Raadsbesluit met de lijst van kandidaten moeten worden vastgesteld en zal het EP nieuwe hoorzittingen voor de nieuwe kandidaten organiseren. Zolang de Commissie Von Der Leyen niet is aangetreden, zal de huidige Commissie Juncker blijven zitten.

 

Meer informatie:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019