Vacature kandidaat arbiters en experts EU handelsovereenkomsten

Contentverzamelaar

Vacature kandidaat arbiters en experts EU handelsovereenkomsten

Nederland is op zoek naar kandidaat-leden voor (i) arbitragepanels voor geschillenbeslechting tussen de EU en derde landen en (ii) deskundigenpanels voor geschillen over handel en duurzame ontwikkeling onder EU-handelsovereenkomsten. Solliciteren is mogelijk tot 28 februari 2021.

De Europese Commissie heeft een ‘pool’ met beschikbare arbiters en experts voor mogelijke geschillenbeslechting tussen de EU en derde landen, en geschillen over handel en duurzame ontwikkeling onder EU handelsovereenkomsten. Vernieuwing van deze ‘pool’ vindt nu plaats. In dit kader wordt gezocht naar kandidaat-leden met de Nederlandse nationaliteit (of dubbele nationaliteit) voor (i) arbitragepanels voor geschillenbeslechting tussen de EU en derde landen en (ii) deskundigenpanels voor geschillen over handel en duurzame ontwikkeling onder EU handelsovereenkomsten. Onder (i) valt ook de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Solliciteren kan tot 28 februari 2021, voor meer informatie leest u de vacaturetekst .