Verbetering interne markt: Commissie beveelt nieuwe maatregelen aan

Contentverzamelaar

Verbetering interne markt: Commissie beveelt nieuwe maatregelen aan

Meer informatie over kansen in andere lidstaten, verbetering van de samenwerking tussen nationale autoriteiten, en een verbetering van de omzetting, toepassing en handhaving van de interne markt-regels op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dat zijn de onderwerpen van een nieuw set regels in een (niet-bindende) aanbeveling van de Commissie. De uitwerking van deze aanbeveling zal samen met de lidstaten worden gemonitord.