Verbetering toezicht Europees Parlement op comitologie

Contentverzamelaar

Verbetering toezicht Europees Parlement op comitologie

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een inter-institutioneel akkoord gesloten om het toezicht van het EP op werkzaamheden van de comités te vergemakkelijken. De Commissie moet inzichtelijk maken waar de comités dagelijks mee bezig zijn. Zo moeten de agenda’s van de comité-vergaderingen worden opgestuurd en een register moet de precieze stand van zaken weergeven in een bepaald dossier.

Het EP heeft sinds de wijziging van het Comitologiebesluit 1999/468 in 2006 de mogelijkheid om comité-besluiten te verwerpen of blokkeren. Indien de opstelling van uitvoeringsregels wordt overgelaten aan de Commissie door middel van de ‘regelgevingsprocedure met toetsing’, heeft het EP de mogelijkheid om die uitvoeringsbesluiten te blokkeren (artikel 5 bis). Ook kan het EP in een resolutie verklaren dat een bepaald besluit de bevoegdheid van de Commissie overschrijdt (artikel 8). Om de uitoefening van deze instrumenten effectief te laten verlopen is het van belang dat het Parlement op de hoogte is van de werkzaamheden binnen comitologie.

Het EP is echter zeer ontevreden over de manier waarop de Commissie is omgegaan met de nieuwe bevoegdheden van het Parlement na het Comitologiebesluit 2006. Van een effectief toezicht komt in de praktijk maar weinig terecht, zo vindt het Parlement. Een nieuw akkoord met de Commissie bleek nodig Met het nieuwe inter-institutionele akkoord wordt de communicatie tussen de Commissie en het EP vergroot. Het EP wordt regelmatig voorgelicht over de werkzaamheden van de comités ( zoals het ontvangen van een agenda). Ook komt er een register dat de Europarlementariër precies op de hoogte zal houden van de stand van zaken betreffende een bepaald comitologiebesluit.

Het Parlement hoopt dat de Commissie, in tegenstelling tot eerdere afspraken, dit akkoord wél zal nakomen.