Verdrag van Lissabon schiet wortel

Contentverzamelaar

Verdrag van Lissabon schiet wortel

Langzaam maar zeker begint iedereen te wennen aan de nieuwe spelregels in de EU. Het shock-and awe-effect is meegevallen. Inmiddels zijn ook de reglementen van orde van de Raad en van de Europese Raad gepubliceerd. Voor als je het echt over spelregels hebt. Ook de lijst met de Raadsformaties is gepubliceerd. En het voorzitterschap van raadswerkgroepen die met externe betrekkingen belast zijn, is verdeeld over het roulerend voorzitterschap en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken.
Al deze nieuwe stukken zijn inmiddels geplaatst op de ECER website , in het menu EU-essentieel/ instellingen.