Verdrag voor gemeenschappelijk octrooigerecht ondertekend

Contentverzamelaar

Verdrag voor gemeenschappelijk octrooigerecht ondertekend

24 EU-lidstaten hebben het verdrag tot oprichting van een gemeenschappelijk octrooigerecht ondertekend. Na inwerkingtreding van het verdrag zullen deze lidstaten een gemeenschappelijke ruimte inzake octrooirecht vormen.

Het octrooigerecht zal over inbreuken op of vernietiging van Europese octrooien beslissen. De komst van het gerecht moet de kosten voor beslechting van octrooigeschillen terugdringen en rechtszekerheid bieden. De uitspraken van het octrooigerecht zullen op het gehele grondgebied van de 24 lidstaten gelden. De huidige praktijk van parallelle processen in verschillende lidstaten over hetzelfde Europese octrooi – met soms tegenstrijdige beslissingen – wordt hiermee in de toekomst voorkomen.

Het octrooigerecht krijgt zijn centrale zetel in Parijs en er komen nevenvestigingen in Londen en München. Alle lidstaten kunnen een lokale of regionale divisie van het gemeenschappelijk octrooigerecht opzetten. Het Hof van Beroep zal in Luxemburg worden gevestigd.

Spanje heeft besloten het verdrag niet te ondertekenen en in twee lidstaten zijn de interne procedures voor de machtiging voor ondertekening nog niet afgerond. Het gemeenschappelijk octrooigerecht wordt ingevoerd zodra dertien lidstaten het verdrag hebben bekrachtigd, waaronder in ieder geval Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer informatie, klik hier.

Voor het persbericht van de Raad, klik hier.