Verduidelijking van Europese regels voor openbaar personenvervoer

Contentverzamelaar

Verduidelijking van Europese regels voor openbaar personenvervoer

De Europese Commissie heeft richtsnoeren opgesteld over de openbaredienstverplichtingen in het personenvervoer. Door meer duidelijkheid te verschaffen wil de Commissie de rechtsonzekerheid over toepassing van de EU-regels in deze sector verminderen.

De richtsnoeren geven uitleg aan de bepalingen van verordening 1370/2007 inzake openbaar personenvervoer per spoor en over de weg. Deze EU-verordening ziet op de contractvoorwaarden van Europese overheden voor de levering van openbare vervoersdiensten, de toekenning van deze contracten en de compensatie voor openbaredienstverplichtingen. Onduidelijkheden ten aanzien van deze regels hebben volgens de Commissie de interne markt voor het openbaar personenvervoer belemmerd en geleid tot onwenselijke verstoringen van de markt.

De richtsnoeren geven in het bijzonder uitleg over de definitie van openbaredienstverplichtingen, de duur van een openbaredienstcontract, de sociale bescherming van werknemers, de gunningsvoorwaarden van openbare dienstcontracten, de regels voor compensatie voor openbaredienstverlening, de regels wat betreft transparantie en de overgangsbepalingen.

De Commissie verwacht dat deze richtsnoeren bijdragen aan meer efficiƫntie en concurrentie in de openbaar personenvervoersector. Zowel bevoegde overheden als vervoerders hebben baat bij de door de richtsnoeren toegenomen rechtszekerheid. Terwijl overheden meer houvast wordt geboden voor de toepassing van Europese regelgeving, worden vervoerders beter in staat gesteld hun bedrijfsactiviteiten te organiseren op Europese schaal.

Lees hier de richtsnoeren voor de interpretatie van Verordening No. 1370/2007.

Lees hier het persbericht van de Commissie.