Verhuizing EMA naar Amsterdam en EBA naar Parijs wettelijk vastgelegd

Contentverzamelaar

Verhuizing EMA naar Amsterdam en EBA naar Parijs wettelijk vastgelegd

Vandaag zijn de wijzigingsverordeningen die de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam en de Europese Bankautoriteit (EBA) naar Parijs, vastleggen, gepubliceerd. Beide agentschappen zijn momenteel gevestigd in Londen en moeten als gevolg van de Brexit worden verplaatst. Op 25 oktober had het Europees Parlement al ingestemd met de wijziging.

Naast de vastlegging van de vestigingsplaats wordt Nederland in de verordening over EMA verzocht alle maatregelen te nemen om te waarborgen dat het agentschap uiterlijk op 1 januari 2019 naar zijn tijdelijke locatie en uiterlijk op 16 november 2019 naar zijn permanente locatie verhuist. Ook moet Nederland uiterlijk op 17 februari 2019 en vervolgens om de drie maanden, totdat EMA naar zijn permanente locatie is verhuisd, een schriftelijk verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad over de voortgang van het aanpassen van het tijdelijke gebouw en over de bouw van het permanente gebouw. In het geval van EBA wordt die rapportageverplichting aan de Commissie opgedragen.

De verordening is op 14 oktober ondertekend en op 16 november 2018 gepubliceerd.

Meer informatie

Verordening 2018/1717 tot wijziging van verordening (EU) nr.1093/2010 wat betreft de zetel van de Europese Bankautoriteit

Verordening 2018/1718 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau