Verlenging verblijfsvergunning Turkse studenten en au-pairs mogelijk

Contentverzamelaar

Verlenging verblijfsvergunning Turkse studenten en au-pairs mogelijk

Turkse staatsburgers die als au-pair of student een lidstaat zijn binnengekomen, kunnen onder bepaalde omstandigheden als werknemer worden aangemerkt en verlenging van hun verblijfvergunning krijgen. De oorspronkelijke reden van toelating is dan niet langer van belang. Dit heeft het EG-Hof van Justitie in de zaak Payir bepaald.

In de zaak Payir (C-294/06) ging het om drie Turkse staatsburgers die toestemming hebben gekregen om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen om daar als au pair te werken (Payir) of er te studeren (Akyuz en Ozturk). Payir kreeg toestemming om voor maximaal twee jaar als au pair te werken. Akyuz en Ozturk hadden toestemming om naast hun studie, arbeid in loondienst tot maximaal 20 uur per week te aanvaarden. Na een aantal jaar verzochten zij op grond van artikel 6 van Besluit nr. 1/80* om verlenging van hun verblijfsvergunning zodat zij hun dienstverband bij hun werkgever voort konden zetten.

Het Hof stelt vast dat de drie Turkse onderdanen voldoen aan de in artikel 6 van Besluit nr. 1/80 gestelde voorwaarden. Zij kunnen allereerst worden beschouwd als werknemer. In de tweede plaats behoren zij tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat en tot slot hebben zij legale arbeid verricht. Vervolgens gaat het Hof in op de vraag of het van belang is dat de drie Turkse staatsburgers niet als werknemers tot het Verenigd Koninkrijk zijn toegelaten maar als au pair respectievelijk studenten. Het Hof stelt dat het doel waarvoor de betrokkenen zijn toegelaten tot de lidstaat niet van belang is voor de toepasselijkheid van artikel 6 van Besluit nr. 1/80. Wanneer is vast komen te staan dat de Turkse staatsburgers voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, dan kunnen zij zich rechtstreeks op deze bepaling beroepen teneinde verlenging van hun verblijfsvergunning te verkrijgen.

Het Hof benadrukt nog dat het voor de toepasselijkheid van artikel 6 van Besluit nr. 1/80 niet uitmaakt dat de verblijfsvergunning van tijdelijke aard was of dat de staatsburgers een intentieverklaring hebben afgelegd dat zij niet langer dan 2 jaar in de gastlidstaat wensten te blijven, of dat zij voornemens waren dit land te verlaten na voltooiing van hun opleiding.

* Besluit 1/80 van 19 september 1980 betreffende de ontwikkeling van de associatie, vastgesteld door de Associatieraad die is ingesteld bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand is gebracht tussen de EEG en Turkije.