Verordening inzake kortetermijnverhuur van accommodatie in het EU-Publicatieblad verschenen

Contentverzamelaar

Verordening inzake kortetermijnverhuur van accommodatie in het EU-Publicatieblad verschenen

In het EU-Publicatieblad is een verordening verschenen over het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot kortetermijnverhuur van accommodatie. De verordening moet dit onderdeel van de toeristische sector transparanter maken en de regulering ervan door de overheid vergemakkelijken.

Achtergrond

Kortetermijnverhuur van accommodatie (STR's) wordt een steeds belangrijker onderdeel van de toeristische sector. STR's worden in toenemende mate gereguleerd op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Overheidsinstanties hebben ook maatregelen genomen om de transparantie van STR's te vergroten, bijvoorbeeld door registratieverplichtingen voor verhuurders in te voeren (zodat overheidsinstanties weten welke verhuurders wat aanbieden) en door online platforms te verzoeken gegevens over verhuurders en hun activiteiten te delen.

Talrijke en uiteenlopende gegevensverzoeken van overheidsinstanties vormen volgens de Commissie een zware belasting, met name voor platforms die grensoverschrijdend actief zijn. Dit belemmert hun vermogen om op de hele interne markt van de EU STR-diensten aan te bieden. Overheidsinstanties hebben ook moeite om op efficiënte wijze betrouwbare gegevens te verkrijgen - wat op zijn beurt hun inspanningen belemmert om passende en evenredige beleidsreacties op de toename van het aantal STR's te ontwikkelen.

Tegen die achtergrond presenteerde de Europese Commissie op 7 november 2022 een voorstel voor een verordening inzake het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot diensten voor de kortetermijnverhuur van accommodatie (zie het ECER-bericht over dit voorstel). Na onderhandelingen over het voorstel hebben de Raad en het Europees Parlement de verordening aangenomen, en is de verordening op 29 april 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Verordening (EU) 2024/1028). De verordening treedt op 19 mei 2024 in werking, en is met ingang van 20 mei 2026 van toepassing.

De verordening

Met de nieuwe regels komen er geharmoniseerde registratievoorschriften voor kortetermijnverhuurders en hun logies, en wordt een uniek registratienummer toegekend dat op de website van de accommodatie en onlineplatforms moet staan. Om dit nummer te verkrijgen, zullen verhuurders eenvoudige informatie moeten verstrekken. Onlineplatforms zullen regelmatig informatie over de huuractiviteiten van verhuurders moeten verstrekken aan een centraal digitaal toegangspunt in de EU-lidstaten. Dit zal de bevoegde autoriteiten helpen betrouwbare statistieken te produceren en goed onderbouwde regelgeving aan te nemen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Digitalisering
  • ECER-dossier – Diensten (vrij verkeer)
  • ECER-bericht - Europees Parlement stemt in met regels over wijze waarop Airbnb-gegevens moeten worden verzameld (6 maart 2024)
  • ECER-bericht - Europees Parlement en Raad bereiken akkoord over nieuwe regels voor korte termijnverhuur van accommodaties (22 november 2023)
  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert nieuwe regels om de transparantie in de sector van de kortetermijnverhuur te bevorderen (8 november 2022)