Verordening over de bescherming van geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten in het EU-Publicatieblad verschenen

Contentverzamelaar

Verordening over de bescherming van geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten in het EU-Publicatieblad verschenen

De verordening voert op EU-niveau een rechtstreeks toepasselijke bescherming van geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten in. Het gaat om producten als glas uit Murano, porselein uit Limoges of bestek uit Albacete. De verordening vult de bestaande EU-bescherming van geografische aanduidingen in de landbouw aan. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO) zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het nieuwe beschermingssysteem, met name wat betreft de registratieprocedures voor ambachtelijke en industriële geografische aanduidingen.

Achtergrond

Geografische aanduidingen (GA’s) duiden producten aan die kwaliteiten, kenmerken of een reputatie hebben die zijn toe te schrijven aan natuurlijke en menselijke factoren die verband houden met hun plaats van oorsprong. Ze vormen een intellectuele eigendomsrecht (IER) dat bedoeld is om eerlijke concurrentie tussen producenten te bevorderen door het malafide gebruik van een naam en frauduleuze en bedrieglijke praktijken te verhinderen. GA’s garanderen consumenten van de authenticiteit en onderscheiden een product op de markt, waardoor de verkoop en uitvoer ervan meer opleveren.

Geografische aanduidingen worden internationaal erkend sinds 1883 (Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom) en zijn door de EU stap voor stap beschermd sinds de jaren 1970. Die bescherming heeft onder andere betrekking op wijn en landbouwproducten en levensmiddelen. In 2022 bevatte het EU-register van geografische aanduidingen bijna 3.5000 namen van wijnen, gedestilleerde dranken, landbouwproducten en levensmiddelen.  

Op EU-niveau bestond echter nog geen mechanisme om geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten te beschermen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn glas uit Murano, bestek uit Solingen, tweed uit Donegal, kant uit Halas of sieraden uit Gablonz. Op 13 april 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor de invoering van een dergelijk beschermingsmechanisme. Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is Verordening (EU) 2023/2411 aangenomen. De verordening is op 27 oktober 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De verordening

De verordening voert op EU-niveau een rechtstreeks toepasselijke GA-bescherming in voor ambachtelijke en industriële producten (zoals juwelen, textiel, glas, porselein, enzovoort). Dit vult de bestaande EU-bescherming van geografische aanduidingen in de landbouw aan. Het EUIPO zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het nieuwe beschermingssysteem, met name wat betreft de registratieprocedures voor ambachtelijke en industriële geografische aanduidingen.

Meer informatie: