Verslag van de Commissie over de uitvoering en toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK

Contentverzamelaar

Verslag van de Commissie over de uitvoering en toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK

De Commissie concludeert in haar verslag dat de Handels- en samenwerkingsovereenkomst in het algemeen goed functioneert. In het verslag wordt de balans opgemaakt van de economische gevolgen van de Brexit voor de EU. Het verslag biedt ook een overzicht van de ontwikkelingen in het VK om EU-wetgeving en normen te vervangen door nationale normen.

Sinds 1 januari 2021 vallen de handel en samenwerking tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onder de op 30 december 2020 ondertekende handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) . De handels- en samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op een groot aantal gebieden, waaronder handel, vervoer, visserij, energie, coördinatie van sociale zekerheid, en samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken. De overeenkomst vormt een brede basis voor de betrekkingen tussen de partijen.

Op 15 maart 2023 heeft de Europese Commissie het tweede verslag over de uitvoering en toepassing van de HSO gepresenteerd. De Commissie is daartoe verplicht op grond van artikel 2, lid 4, van Besluit (EU) 2021/689. Het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen bij de werking van het institutioneel kader, en op een aantal gebieden die binnen dit kader vallen, waaronder een overzicht van de klachten die in 2022 zijn ontvangen. Het verslag gaat ook in op ontwikkelingen die op het gebied van de regelgeving in 2022 in het Verenigd Koninkrijk hebben plaatsgevonden. Ten slotte wordt, twee jaar na het einde van de overgangsperiode, in het verslag ingegaan op de effecten voor de EU van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt, de douane-unie en de diverse beleidsterreinen van de EU.

Meer informatie: