Verslag van de Europese Commissie toont aan dat er meer kan worden gedaan aan wederzijdse erkenning van diploma’s

Contentverzamelaar

Verslag van de Europese Commissie toont aan dat er meer kan worden gedaan aan wederzijdse erkenning van diploma’s

Uit het verslag over onder meer de voortgang van de Europese Onderwijsruimte blijkt dat de wederzijdse erkenning van diploma's door de lidstaten wordt voortgezet, maar dat er nog meer actie nodig is. Het verslag gaat ook in op de bestaande wetgevingsmaatregelen en gaat op basis van de beschikbare gegevens na of de praktijk van wederzijdse erkenning daadwerkelijk wordt toegepast.

Het op 23 februari 2023 door de Commissie gepresenteerde verslag (COM (2023) 91 (EN) bevat een weergave van de vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt bij de automatische en wederzijdse erkenning van diploma's van het hoger en middelbaar onderwijs, opleidingen en de resultaten van leerperioden in het buitenland. Het verslag volgt op de in november 2018 aangenomen aanbeveling van de Raad betreffende de automatische wederzijdse erkenning van hoger- en middelbaar onderwijsdiploma's en leerperioden in het buitenland. Uit de analyse van de Commissie blijkt dat er meer inspanningen nodig zijn om de aanbeveling van de Raad tegen 2025 volledig uit te voeren. Zie voor meer informatie ook de website van de Commissie.

Een kleurcode in het verslag geeft aan welke maatregelen een lidstaat al heeft uitgevoerd en welke nog moeten worden genomen om de nodige randvoorwaarden en transparantie binnen hun onderwijsstelsels te waarborgen. Volledige uitvoering door alle EU-lidstaten zou een essentieel onderdeel zijn van de Europese onderwijsruimte en zou de mobiliteit van studenten en leerlingen in de hele EU vergemakkelijken. Zo zou een student die in de ene lidstaat een bachelordiploma heeft behaald dat tot toegang tot een masterdiploma leidt, in alle andere lidstaten in aanmerking moeten komen voor een masterdiploma.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Werknemers (vrij verkeer)
ECER-bericht: Voortgang geboekt met de verwezenlijking van een Europese onderwijsruimte (25 november 2022)