Vervanging Nederlandse rechtspraaknummering door European Case Law Identifier

Contentverzamelaar

Vervanging Nederlandse rechtspraaknummering door European Case Law Identifier

Rechtspraak.nl gaat uitspraken voortaan nummeren volgens de European Case Law Identifier (ECLI). Hiermee vervalt het huidige Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN). Het voordeel is dat ECLI-nummering Europabreed wordt gebruikt. Rechtspraak.nl volgt daarbij een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie op.

Rechtspraak.nl is de officiële website voor onder meer alle rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad in Nederland. Op deze site wordt nationale rechtspraak gepubliceerd met vermelding van een LJN-nummer. Deze nummers zullen vervangen worden door ECLI-nummering. Door ECLI’s te gebruiken zijn buitenlandse uitspraken beter te vinden en zijn deze uitspraken makkelijker te citeren. Rechtspraak.nl streeft ernaar om voor eind van het jaar ECLI’s uit te gaan geven en de hernummering van LJN uitspraken te realiseren.

Het LJN werd door Rechtspraak.nl in 1999 geïntroduceerd. Aanvankelijk werden LJN’s slechts gebruikt voor uitspraken die op Rechtspraak.nl werden gepubliceerd, maar vanaf 2002 is het ook in gebruik als unieke en uniforme identificatie en citeerwijze van alle in Nederland gepubliceerde uitspraken.

Rechtspraak.nl neemt hiermee een aanbeveling van de Raad van Ministers van de Europese Unie over. In december 2010 heeft deze aanbevolen om alle rechterlijke uitspraken te nummeren met de ‘European Case Law Identifier’ (ECLI). De Raadsconclusies waarin dit gebeurde, zijn hier te vinden.

Klik hier voor meer informatie.