Verwijderen illegalen is niet verplicht

Contentverzamelaar

Verwijderen illegalen is niet verplicht

Het is de lidstaten toegestaan om een persoon die illegaal op het grondgebied verblijft uit te zetten, maar dat is niet verplicht. Dat heeft het Hof van Justitie bepaald in een zaak over twee Bolivianen die illegaal in Spanje verbleven. Er was onduidelijkheid ontstaan over de Spaanse taalversie van de Schengengrenscode, die de uitzetting van illegalen leek te verplichten.

Volgens de Spaanse wet worden illegalen, als niet is gebleken van bezwarende omstandigheden, niet uitgezet maar krijgen ze een boete. De vraag die bij het Hof voorlag was of een lidstaat gehouden is om deze persoon te verwijderen. Dit zou blijken uit de Schengengrenscode. In de Spaanse versie daarvan staat dat een onderdaan van een derde land ‘wordt verwijderd’ als deze illegaal is.

Echter, de andere taalversies, waaronder de Nederlandse bepalen dat de persoon ‘kan worden verwijderd van het grondgebied’. Uit deze vergelijkende analyse leidt het Hof af dat het niet verplicht is om een illegaal te verwijderen, maar wel mogelijk volgens het Europese recht.

De Spaanse wetgeving (enkel een boete voor illegaliteit) ligt onder vuur. Veel lidstaten binnen het Schengengebied hebben wel een verplichte uitzetting ingevoerd.