VK presenteert visie op toekomstige relatie met EU na Brexit

Contentverzamelaar

VK presenteert visie op toekomstige relatie met EU na Brexit

De Britse regering heeft een white paper gepubliceerd met haar visie op een mogelijke vormgeving van de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Het streeft daarbij onder meer naar voortzetting van markttoegang voor goederen. Het vrij verkeer van personen tussen het VK en de EU verdwijnt.

Op 17 juli 2018 heeft de Britse regering haar visie op hoe het de toekomstige relatie tussen het VK en de EU na Brexit ziet, gepubliceerd. Hierin zet zij onder meer in op voortzetting van markttoegang voor goederen en -in beperktere mate- diensten. 

Het VK wil in wezen het vrij verkeer van goederen, dus zonder grenscontroles, behouden door het hanteren van een Common Rulebook (CRB) en een Facilitated Customs  Agreement (FCA). Het CRB betekent dat het VK zich bij verdrag zal verbinden aan de EU-harmonisatieregels op het gebied van goederen die nodig zijn om grenscontroles te vermijden. Maar het VK wil wel van deze EU-regels kunnen afwijken. De FCA betreft een duaal systeem waarbij het VK aan zijn grens voor goederen die bestemd zijn voor de EU, de EU-invoerheffing zal innen en voor goederen bestemd voor het VK een eventuele afwijkende VK-invoerheffing. Verder streeft het naar een tarief- en quotavrije goederenhandel tussen de EU en het VK. Ook wil het ten behoeve van die handel blijven deelnemen aan verschillende EU-agentschappen zoals ECHA en EMA. Het VK wil ruime markttoegang voor diensten maar ook ruimte om zelf beleid te voeren. Verder wil het VK het vrij verkeer van personen volledig loslaten en een eigen regime opstellen, met wederzijds visavrij verkeer voor toerisme en kort zakelijk verblijf.

Op bijna alle overige onderwerpen spreekt het VK van ‘aansluiting’ of ‘deelname’ zowel met betrekking tot regelgeving, programma’s (bv Erasmus) als agentschappen. Binnen al deze thema’s wordt soms melding gemaakt van toezicht op naleving, handhaving (‘governance’) en geschillenbeslechting. Het VK wijst echter in een algemeen deel hierover in ieder geval een directe rol van het EU-Hof van Justitie af. Britse rechters zouden wel de jurisprudentie van het EU-Hof in acht moeten nemen. Het VK wil toezicht op naleving van het akkoord aan een Gemengd Comité opdragen. Barnier heeft al uiteengezet wat de bezwaren hiertegen zijn.

Er is geen officiële reactie van de EU op het White Paper. 

Meer info:

- White Paper “ The future relationship between the UK and the European Union”

- Persverklaring Barnier na de RAZ (art.50) van 20 juli 2018

- Op-ed Barnier op de Commissie website van 2 augustus 2018

- Speech Barnier op FIDE congres over governance

- Brexit dossier op de ECER website