Voetbal is geen kunst

Contentverzamelaar

Voetbal is geen kunst

Pubeigenaar Karen Murphy is “opgelucht” nadat het EU-Hof heeft bepaald dat zij met een Griekse decoderkaart de wedstrijden van de Premier League mag vertonen. In het arrest komt het Hof tot de opmerkelijke conclusie dat een voetbalwedstrijd “geen intellectuele schepping is” die auteursrechtelijk beschermd kan worden. Murphy zal echter wel toestemming moeten vragen aan de Engelse bond, de FA, als er zaken worden vertoond die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals de openingshymne van de Premier League.

Buitenlandse decoders

De Engelse voetbalcompetitie mag zich verheugen op grote belangstelling buiten het Verenigd Koninkrijk. Om ook buitenlanders in staat te stellen de wedstrijden te bekijken, en er tegelijkertijd een aardig bedrag aan te verdienen, sluit de Engelse bond contracten met buitenlandse TV-maatschappijen. Voorwaarde is dat de uitzendingen achter de decoder zitten en de abonnees alleen binnen een bepaald territorium (meestal een bepaalde lidstaat) mogen wonen. Murphy trok zich daar weinig van aan een schafte een Griekse decoderkaart aan, om zodoende op goedkope manier de wedstrijden live uit te zenden in de pub. Dit is bij wet verboden in het Verenigd Koninkrijk.

Het Hof heeft nu bepaald dat een verbod op buitenlandse decoderkaarten in strijd is met de vrijheid van dienstverrichting (artikel 49 VWEU). Daarvoor kan ook geen acceptabele rechtvaardiging worden aangevoerd. Een voetbalwedstrijd wordt niet beschermd door het auteursrecht. Ook het argument dat bezoekers anders wegblijven uit het stadion wordt opzij geschoven door het Hof. De FA kan immers contractueel bepalen dat de wedstrijden ook in het buitenland pas na de daadwerkelijke wedstrijd worden uitgezonden, net als in Engeland het geval is.

Het verbod om buitenlandse decoderkaarten te gebruiken is ook in strijd met het mededingingsrecht van de EU (artikel 101 VWEU). Door de verkoop van decoderkaarten in het buitenland te verbieden wordt de concurrentie tussen omroepen verstoord.

Vertoning in horeca

Bij vertoning van een uitzending moet echter ook rekening worden gehouden met eventuele auteursrechten, zoals beschermd door richtlijn 2001/29/EG betreffende het auteursrecht. Hier bepaalt het Hof dat het vertonen in een horecagelegenheid van uitzendingen met dergelijke beschermde werken, zoals de openingsvideo of de hymne van de Premier League, een „mededeling aan het publiek” vormt in de zin van de richtlijn betreffende het auteursrecht, waarvoor toestemming van de rechthebbende is vereist.