Volgorde EU-voorzitterschappen gewijzigd wegens vertrek Verenigd Koninkrijk

Contentverzamelaar

Volgorde EU-voorzitterschappen gewijzigd wegens vertrek Verenigd Koninkrijk

Het VK heeft nog niet officieel laten weten dat het uit de EU wil vertrekken. Toch heeft de Raad het EU-voorzitterschap van het VK in de tweede helft van 2017 al vergeven aan Estland. De daarop volgende voorzitterschappen worden ook een half jaar vervroegd. Dat blijkt uit een besluit van de Raad.

In het besluit constateert de Raad in merkwaardig abstracte zin dat “een lidstaat” publiekelijk heeft bekendgemaakt dat hij zich uit de Unie zal terugtrekken, hoewel nog geen kennisgeving op grond van artikel 50 EU-Verdrag van zijn regering is ontvangen. De volgorde van de voorzitterschappen van de Raad moet daarom worden gewijzigd, maar de overige rechten en verplichtingen van die lidstaat blijven ongewijzigd, aldus het besluit. Uit een voetnoot in de bijlage blijkt dat het gewoon om het VK gaat (“onverminderd de rechten en verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk als lidstaat”).

De Raad heeft nu de volgorde voor de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad tot 2030 vastgesteld. Die volgorde is bepaald overeenkomstig de criteria die zijn vastgesteld in de Verdragen en in Besluit 2009/881/EU van de Europese Raad. Besluit 2009/908/EU van de Raad is dienovereenkomstig gewijzigd.

Een wijziging van dit besluit was in ieder geval noodzakelijk als gevolg van de toetreding van Kroatië in 2013. Dat land zal het voorzitterschap nu bekleden in de eerste helft van 2020.

Het besluit is onmiddellijk in werking getreden en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016 van toepassing.

Meer info: