Vooraankondiging/ Save the date: ECER-seminar Actualiteiten Europese staatssteun(kaders) 22 juni 2023

Contentverzamelaar

Vooraankondiging/ Save the date: ECER-seminar Actualiteiten Europese staatssteun(kaders) 22 juni 2023

Op donderdagmiddag 22 juni organiseert het ECER een seminar over actuele ontwikkelingen in het Europese staatssteunrecht. Belangstellenden kunnen zich vanaf heden bij het ECER aanmelden.

De Europese staatssteunregelgeving ontwikkelt zich de afgelopen jaren in rap tempo door. Niet alleen omdat er ook vanuit de Europese Commissie actief wordt aangestuurd op modernisering van die regelgeving, maar tevens omdat als gevolg van actuele ontwikkelingen zoals de financiële crisis, de Covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne, die regelgeving dringend om aanpassingen vraagt.

Ook voor de rijksoverheid brengen deze ontwikkelingen mee dat rekening zal dienen te worden gehouden met aangepaste staatssteunregels, die bijvoorbeeld (onder voorwaarden) mogelijk maken steun te verlenen aan ondernemingen in moeilijkheden, ten behoeve van digitale of groene transitie, ten behoeve van noodsteun in relatie tot de Oekraïne, etc. Daarnaast brengen de aangepaste regels en de modernisering een verder voortschrijdende (ook interdepartementale) professionaliseringslag in de staatssteunfunctie met zich mee.

Tijdens het ECER-seminar van 22 juni 2023 zal door drie deskundige sprekers vanuit (rijks)overheidsoptiek onder meer een overzicht worden gegeven van geopolitieke ontwikkelingen die spelen rondom de Europese staatssteunregelgeving, van de actuele gewijzigde kaders die mede daaruit voortkomen, alsmede over de kansen en uitdagingen waar rijksoverheden in relatie tot de reeds gewijzigde en nog te wijzigen kaders voor komen te staan.

Onderwerpen als het hoe en waarom van de Tijdelijke crisissteunkaders, de gevolgen van de Foreign Subsidy Regulation (FSR), de Inflation Reduction Act (IRA) en het State Aid Modernisation-traject van de Europese Commissie voor de interdepartementale uitvoeringspraktijk, de nieuwe gewijzigde vrijstellingskaders zoals de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de nieuwe Milieubescherming- en energie (CEEAG)-richtsnoeren, de stand van zaken in andere gewijzigde of nog te wijzigen staatssteunkaders, kansen voor staatssteun ten behoeve van Diensten van Algemeen en Economisch Belang (DAEB) en relevante actuele ontwikkelingen vanuit de Europese jurisprudentie passeren de revue. Tevens zal er gelegenheid zijn vragen te stellen of om met sprekers en andere deelnemers in discussie te gaan.

De bijeenkomst zal worden afgesloten met een (netwerk)borrel, waar ook kort zal worden stilgestaan bij het 20-jarig bestaan van ECER.

Deelname aan ECER-bijeenkomsten staat open voor belangstellenden uit de overheid, rechterlijke macht en wetenschap. Deelnemers werkzaam bij de kerndepartementen krijgen voorrang bij plaatsing op de deelnemerslijst. Overige belangstellenden worden in eerste instantie op de wachtlijst geplaatst en kunnen bij voldoende beschikbare plaatsen alsnog op de deelnemerslijst geplaatst worden. Aanmelden kan door het sturen van een mail naar djz-ecer@minbuza.nl onder vermelding van naam, e-mailadres en functie/organisatie.

De bijeenkomst vindt plaats in Den Haag. Inloop start om 14:00 uur, het programma start om 14:30 uur en eindigt om 17:00 uur (met aansluitend een borrel).

Nadere (achtergrond)informatie over het seminar en het definitieve programma komt binnenkort ook beschikbaar via de ECER-site/activiteiten.