Voortrekken eigen bewoners onder vuur genomen

Contentverzamelaar

Voortrekken eigen bewoners onder vuur genomen

De Europese Commissie heeft een zaak bij het EU-Hof aangespannen tegen Duitsland, omdat bepaalde Duitse gemeenten de eigen bewoners een korting geeft bij het aanschaffen van grond in die gemeenten. Volgens de Commissie is dit in strijd met het verbod op discriminatie naar nationaliteit, de rechten van EU-burgers, vrij verkeer van werknemers en het vrij verkeer van vestiging.

In bepaalde Duitse gemeenten is een systeem geïntroduceerd waarbij bewoners van die gemeente korting krijgen als ze een stuk land willen kopen in die gemeente.

Als gevolg daarvan betalen buitenstaanders, dus ook inwoners van andere lidstaten, meer voor de grond. De Commissie heeft het Hof gevraagd Duitsland te veroordelen wegens schending van de artikelen 18, 21, 45 en 49 VWEU.

Voordeeltjes voor eigen inwoners zijn Europeesrechtelijk al gauw verdacht. Om die reden heeft de Interdepartementale Commissie Europees Recht een checklist opgesteld voor de toetsing van dergelijke voordelen.

Zie de ICER Checklist met uitgebreide toelichting voor "Voordeelregelingen eigen inwoners"