Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland treedt op 1 mei 2024 in werking

Contentverzamelaar

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland treedt op 1 mei 2024 in werking

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland zal handel en investeringen liberaliseren en vergemakkelijken, en nauwere economische betrekkingen bevorderen. De vrijhandelsovereenkomst is de eerste waarin de nieuwe, door de Raad goedgekeurde, EU-aanpak voor handel en duurzame ontwikkeling volledig is geïntegreerd.

Op 30 juni 2022 heeft de Europese Unie de onderhandelingen over een brede en ambitieuze vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland afgerond. De overeenkomst is op 9 juli 2023 ondertekend. Het Europees Parlement heeft op 22 november 2023 zijn goedkeuring gehecht aan de sluiting van de overeenkomst. Op 27 november nam de Raad een besluit aan over de sluiting van de overeenkomst. Met de vaststelling van dat Raadsbesluit werd aan EU-zijde de weg geëffend voor de inwerkingtreding van de overeenkomst (zie ook het ECER-bericht hierover).

Nieuw-Zeeland heeft de interne procedures voor de ratificatie van de overeenkomst inmiddels voltooid. Op 9 april 2024 verscheen daarom een mededeling van de Europese Commissie in het EU-Publicatieblad, waarin staat vermeld dat de vrijhandelsovereenkomst op 1 mei 2024 in werking treedt.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Externe betrekkingen
  • ECER-dossier – Handelspolitiek
  • ECER-bericht - Vrijhandelsovereenkomst tussen EU en Nieuw-Zeeland op weg naar definitieve ratificatie (4 december 2023)
  • ECER-bericht - Handelsovereenkomst tussen Europese Unie en Nieuw-Zeeland klaar voor ratificatie (20 februari 2023)