Website burgerinitiatief gelanceerd

Contentverzamelaar

Website burgerinitiatief gelanceerd

Op 1 april 2012 kunnen EU-burgers door handtekeningen te verzamelen een bepaald onderwerp op de agenda van de Europese Commissie zetten: het Europees burgerinitiatief. De Europese Commissie heeft een speciale website geopend om meer informatie te geven over de procedures die doorlopen moeten worden voordat het initiatief daadwerkelijk in de vergadering van de Europese Commissie aan de orde komt.

Op de website kunnen burgers allerlei informatie vinden over het burgerinitiatief, zoals een praktische handleiding, een stap-voor-stap overzicht en veelgestelde vragen.

Op 1 april 2012 zal de verordening over het burgerinitiatief van toepassing zijn.

In grote lijnen ziet de procedure er als volgt uit:

  • Er moeten eerst organisatoren zijn van een burgerinitiatief. Dit moeten ten minste zeven personen zijn die afkomstig zijn uit minstens zeven lidstaten. Deze organisatoren moeten openheid geven over de eventuele financiering van hun initiatief.
  • De organisatoren registreren het initiatief en gaan steun verzamelen. Dit kan zowel op papier als elektronisch.
  • De ondertekenaars (minstens een miljoen EU-burgers die de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt) moeten afkomstig zijn uit ten minste een vierde van de lidstaten (op dit moment zeven lidstaten). De betrokken lidstaat geeft een certificaat af dat alle steunbetuigingen conform de nationale regels zijn verzameld. Dit moet in Nederland gebeuren conform het ‘nationale’ burgerinitiatief.
  • De organisatoren dienen het initiatief dan in bij de Commissie. Die komt binnen drie maanden met politieke en juridische conclusies over het burgerinitiatief en wat zij ermee gaat doen.