Website Centrum voor Internationaal Recht (CIR) live

Contentverzamelaar

Website Centrum voor Internationaal Recht (CIR) live

Met de lancering van de nieuwe website geeft het Centrum voor Internationaal Recht (CIR), opgericht door de afdeling Internationaal Recht van de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, invulling aan zijn doelstelling bij te dragen aan de bewustwording, een consistente uitleg, de toepassing en naleving van het internationaal recht door het Koninkrijk der Nederlanden.

Het adres van de website is: https://www.centruminternationaalrecht.nl/

De website bestaat uit thematisch geordende dossiers over allerlei aspecten van het internationaal recht. Deze dossiers bevatten informatie over het Nederlandse standpunt met betrekking tot (aspecten van) het internationaal recht en informatie die essentieel is
voor Nederland in de dagelijkse praktijk van interpretatie en toepassing van het internationaal recht.

Daarnaast bevat de CIR website relevante jurisprudentie van nationale en internationale rechters en arbiters over de uitleg, toepassing en naleving van het internationaal recht.

Ook houdt de website gebruikers op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van het
internationaal recht door het publiceren van eigen nieuwsberichten en een selectie van
nieuwsberichten uit externe bronnen gerelateerd aan onderwerpen waar het internationaal recht een rol speelt.

Het CIR is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers bij de kerndepartementen in Den Haag en bij de diensten in de andere landen binnen het Koninkrijk die werkzaam zijn op het gebied van het internationaal recht. Ook belangstellenden van buiten de ministeries en betreffende diensten kunnen het overgrote deel van de website raadplegen.

De website van CIR vormt de ontbrekende schakel in de ontsluiting van de unieke, specialistische en praktische kennis waarover de Directie Juridische Zaken binnen de Rijksoverheid beschikt. Naast bestaande websites van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) en de Verdragenbank beheerd door respectievelijk de afdelingen Europees Recht (DJZ/ER) en Verdragen (DJZ/VE) van de Directie Juridische Zaken, wordt nu ook de expertise en kennis op het gebied van het internationaal recht via een website toegankelijk gemaakt.

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de website, maar deze is nog niet klaar. De CIR database bevat op dit moment ruim 400 documenten. De komende tijd zal verder worden gewerkt aan het geleidelijk verder completeren en vervolmaken van de website en de database.

Meer informatie over CIR leest u hier