Weg vrij voor nauwere samenwerking belasting op financiële transacties

Contentverzamelaar

Weg vrij voor nauwere samenwerking belasting op financiële transacties

Het voorstel van de Commissie om elf lidstaten toe te staan nauwere samenwerking aan te gaan voor een belasting op financiële transacties is aangenomen door de Raad van de EU en goedgekeurd door het EP. Daarmee is de weg vrij voor deze elf lidstaten om verder te onderhandelen De Commissie heeft hiervoor een nieuw voorstel uitgebracht. Nederland behoort niet tot de groep van elf. In het regeerakkoord zijn specifieke voorwaarden afgesproken voor Nederlandse deelname.

De Commissie wil met het voorstel bereiken dat de financiële sector bijdraagt aan het economisch herstel van Europa. Klik hier voor het besluit van de Raad houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van belasting op financiële transacties. Klik hier voor het persbericht van de Raad.

Na nauwere samenwerking  op het gebied van echtscheidingen (Rome III) (waar Nederland niet aan meedoet) en het EU-octrooi (waar Nederland wel aan meedoet) is dit het derde voorbeeld van  samenwerking tussen een specifieke groep lidstaten sinds het Verdrag van Lissabon.

In het regeerakkoord is het volgende bepaald over de belasting op financiële transacties:

“In Europa is een versterkte samenwerking op gang gekomen met het oog op een mogelijke heffing op de financiële sector. Nederland zal zich hierbij aansluiten op voorwaarde dat onze pensioenfondsen hiervan gevrijwaard blijven, er geen disproportionele samenloop is met de huidige bankenbelasting en de inkomsten terugvloeien naar de lidstaten.”

Klik hier voor meer informatie over de nauwere samenwerking