Werknemer niet de dupe van uitbesteding

Contentverzamelaar

Werknemer niet de dupe van uitbesteding

Als bedrijven bepaalde onderdelen van een bedrijf, zoals de cateringdienst, uitbesteden aan een ander bedrijf, behouden de werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden, ook als ze op papier niet in dienst zijn van dat bedrijf. Dat heeft het Hof van Justitie bepaald in een zaak tussen Albron Catering en een cateringmedewerker bij bierbrouwer Heineken. De zaak is een overwinning voor werknemers en vakbonden.

Het betreft het arrest van het EU-Hof van 21 oktober 2010 in de zaak C-242/09 (Roest tegen Albron).

Voor het behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen bestaat een EU-richtlijn (nr 2001/23) uit 2001. Hierin staat dat het ‘verkrijger’ die de activiteit koopt de rechten en verplichtingen van de ‘vervreemder’ overneemt.

Bierbrouwer Heineken droeg in 2005 zijn cateringdienst over aan cateringbedrijf Albron. De medewerkers die op dat moment op de cateringafdeling werkten, werkten niet voor Heineken zelf, maar voor een ander bedrijf binnen het Heineken-concern op basis van een detachering. De medewerkers werd een nieuw contract aangeboden om voor Albron te gaan werken, tegen slechtere voorwaarden.
Een medewerker van Heineken beriep zich op de richtlijn om bij Albron onder dezelfde arbeidsvoorwaarden te werken als die hij met Heineken had afgesproken, ook al was hij in dienst van een ander bedrijf.

Het Hof is het met de werknemer eens. Ook een bedrijf waar de werknemers permanent tewerk zijn gesteld kan gezien worden als een vervreemder in de zin van de richtlijn, ook al hebben de werknemers geen arbeidsovereenkomst met het bedrijf.