Werkprogramma Commissie 2013

Contentverzamelaar

Werkprogramma Commissie 2013

De Europese Commissie heeft haar jaarlijkse werkprogramma bekendgemaakt. De aanpak van de crisis in Europa heeft absolute prioriteit voor de Commissie. Volgens de titel van het werkprogramma wil de Commissie de stap van een nieuw Europees elan naar tastbare resultaten zetten. Het programma ziet ook op een deel van 2014, aangezien in dat jaar verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Het kabinet zal zoals elk jaar het programma en zijn commentaar hierop naar de Eerste en Tweede Kamer sturen.

De Commissie benoemt in het werkprogramma zeven aandachtspunten voor 2013/2014:

·         Naar een ‘echte’ Economische en Monetaire Unie. De Commissie zal voorstellen doen om de EMU te versterken en ‘af te maken’. Hiermee wordt gedoeld op het plannen van  ER-voorzitter van Rompuy die recentelijk gepubliceerd zijn.

·         Concurrentiekracht versterken door de interne markt en industriebeleid. Een van de plannen is een modernisering van de staatssteunregels.

·         ‘Connect to Compete’. De Commissie wil inzetten op EU-brede netwerken, bijvoorbeeld op het gebied van telecom en vervoer.

·         Groei voor banen. Om de hoge werkeloosheid in de Unie aan te pakken wil de Commissie focussen op kwetsbare groepen, zoals jongeren.

·         De rijkdommen van de EU beter benutten. De Commissie wil dat er minder afval wordt geproduceerd en dat er meer wordt hergebruikt.

·         Een veilig Europa (‘safe and secure’). Dit betreft veiligheid in brede zin van het woord. De Commissie heeft de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie op het lijstje staan, maar ook nieuwe wetgeving voor nucleaire veiligheid.

·         De EU als wereldspeler. Volgens de Commissie moet op het gebied van externe betrekkingen de ‘rechtsstaat’ centraal komen te staan in relatie met derde landen.

De Commissie heeft de bijlagen bij het werkprogramma een lijst van 129 initiatieven opgenomen die de Commissie in 2012 wil uitvoeren en een lijst van initiatieven om de administratieve belasting te vereenvoudigen.

 Zie hier het werkprogramma en de bijlagen en hier het persbericht.