Wetgeving burgerinitiatief klaar

Contentverzamelaar

Wetgeving burgerinitiatief klaar

De voorwaarden voor het indienen voor een Europees burgerinitiatief zijn vastgesteld. Burgers kunnen in de toekomst direct contact zoeken met de Europese Commissie als zij een wetgevingsinitiatief willen. De drempels en voorwaarden voor een dergelijk verzoek zijn nu bekend. In verband met de voorbereidingen die moeten worden getroffen (met name op ICT-gebied) zal de verordening van toepassing zijn vanaf 1 april 2012.

Het burgerinitiatief is vastgelegd in het EU-Verdrag (artikel 11) en EU-Werkingsverdrag ( artikel 24) maar nadere uitwerking van de voorwaarden was nodig. Zo moest bepaald worden hoeveel burgers uit hoeveel lidstaten nodig zijn voor een geldig initiatief. Ook is bij de uitwerking gekeken naar de ontvankelijkheid van verzoeken. Er komt nogal wat bij kijken, terwijl het ook eenvoudig, gebruiksvriendelijk moet zijn en burgers moet stimuleren om deel te nemen aan de besluitvorming in de Europese Unie.

In grote lijnen ziet de procedure er als volgt uit:

- Er moeten eerst organisatoren zijn van een burgerinitiatief. Dit moeten ten minste zeven personen zijn die afkomstig zijn uit minstens zeven lidstaten. Deze organisatoren moeten openheid geven over de eventuele financiering van hun initiatief.

- De organisatoren registreren het initiatief en gaan steun verzamelen. Dit kan zowel op papier als elektronisch.

- De ondertekenaars (minstens een miljoen EU-burgers die de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt) moeten afkomstig zijn uit ten minste een vierde van de lidstaten (op dit moment zeven lidstaten). Als Nederland ook meedoet moeten er op dit moment minstens 18750 ondertekenaars zijn. Dit komt overeen met het aantal Nederlandse zetels in het EP vermenigvuldigd met 750. De betrokken lidstaat geeft een certificaat af dat alle steunbetuigingen conform de nationale regels zijn verzameld. Dit moet dus in Nederland gebeuren conform het ‘nationale’ burgerinitiatief.

- De organisatoren dienen het initiatief dan in bij de Commissie. Die komt binnen drie maanden met politieke en juridische conclusies over het burgerinitiatief en wat zij ermee gaat doen.