Wetgevingspakket Commissie om administratieve rompslomp voor fuserende ondernemingen te verminderen in werking getreden

Contentverzamelaar

Wetgevingspakket Commissie om administratieve rompslomp voor fuserende ondernemingen te verminderen in werking getreden

De herziene regels zullen naar verwachting aanzienlijke voordelen opleveren voor ondernemingen en adviseurs op het gebied van voorbereidend werk en de daarmee samenhangende kosten bij fusies van ondernemingen. Tegelijkertijd zou de Europese Commissie tijd en middelen effici├źnter kunnen inzetten.

Het gaat om het op 20 april 2023 (zie persbericht Commissie) goedgekeurde pakket om de procedures voor de toetsing van concentraties aan de EU-concentratieverordening verder te vereenvoudigen. Het pakket is per begin september 2023 in werking getreden en omvat: (i) een herziene uitvoeringsverordening; ii) een mededeling over de vereenvoudigde procedure; en iii) een mededeling over de toezending van documenten.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige regels betreffen met name een uitbreiding en verduidelijking van de categorie├źn zaken die in het kader van de vereenvoudigde procedure worden behandeld en een stroomlijning van zowel de vereenvoudigde als de normale procedure voor de toetsing van concentraties, doordat minder informatie nodig is om transacties aan te melden en de toezending van documenten wordt geoptimaliseerd. 

Meer informatie is te vinden op de speciale webpagina van de Commissie, ook onder het kopje praktische informatie, en in de gepubliceerde Beleidsnota Fusiecontrole (EN) over dit initiatief.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Mededinging