Wonen of werken in een andere lidstaat nu met minder bureaucratische rompslomp

Contentverzamelaar

Wonen of werken in een andere lidstaat nu met minder bureaucratische rompslomp

Vanaf 16 februari 2019 gelden nieuwe EU-regels die afrekenen met de bureaucratische hindernissen voor EU-burgers die in een andere lidstaat wonen of werken. Een van de hindernissen die tot het verleden behoort is de authenticiteitsstempel voor openbare documenten zoals geboorte-, huwelijks- of overlijdensaktes.

 

Ongeveer 17 miljoen EU-burgers zijn woonachtig in andere lidstaten. Nog eens twee miljoen EU-burgers werken of studeren dagelijks in een andere lidstaat. Tot voor kort moesten zij om de authenticiteit van openbare documenten te bewijzen in een andere lidstaat een stempel bemachtigen. Daar maakt een nieuwe EU-verordening nu een einde aan. Ook de bijbehorende bureaucratische procedure blijft deze EU-burgers vanaf nu bespaard.

Niet alleen de authenticiteitsstempel is verleden tijd. Voor een deel van de in de verordening genoemde openbare documenten zal in de meeste gevallen geen gewaarmerkte vertaling meer noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn de eisen die daaraan worden gesteld, vereenvoudigd. Een gewaarmerkte vertaling opgesteld door een naar het recht van een lidstaat gekwalificeerd persoon wordt in alle lidstaten aanvaard.​​​​​​​

EU-burgers kunnen bij een bepaald aantal openbare documenten, zoals onder andere de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte, een meertalig modelformulier bij hun documenten voegen. Dit modelformulier is beschikbaar in alle EU-talen. Overheidsinstanties kunnen de formulieren voor gebruik downloaden van het e-justitieportaal. De maatregelen zijn “uitstekend nieuws” volgens Eurocommissaris Věra Jourová (Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid): “Hierdoor zal het dagelijkse leven van mensen die in een ander EU-land wonen en werken, gemakkelijker en goedkoper worden.”

Fraude

Het wegnemen van bureaucratische barrières is niet het enige doel van de nieuwe EU-verordening. Tegelijkertijd moet fraude worden tegengegaan. Daarvoor biedt de verordening lidstaten een controlemechanisme. Bij twijfel over authenticiteit kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat bij een andere lidstaat nagaan of een document authentiek is. Daarvoor kunnen zij terecht bij het reeds bestaande Informatiesysteem Interne Markt.

Meer informatie

Persbericht ​​​​​​​

Verordening openbare documenten (2016/1191)