Wopke Hoekstra officieel benoemd tot lid van de Europese Commissie

Contentverzamelaar

Wopke Hoekstra officieel benoemd tot lid van de Europese Commissie

De Raad heeft - in onderlinge overeenstemming met Commissievoorzitter Von der Leyen - Wopke Hoekstra benoemd tot lid van de Europese Commissie namens Nederland. De benoeming volgt op het aftreden van Frans Timmermans in augustus 2023. Hoekstra gaat zich bezighouden met de portefeuille Klimaatactie.

De Europese Raad heeft op 28 november 2019 Besluit (EU) 2019/1989 tot benoeming van de Europese Commissie voor de periode tot en met 31 oktober 2024 vastgesteld. Commissievoorzitter Von der Leyen heeft bij brief van 22 augustus 2023 de Raad ervan in kennis gesteld dat Frans Timmermans ontslag heeft genomen als lid van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 246, tweede alinea, van het EU-Werkingsverdrag wordt, in geval van vrijwillig ontslag, het lid voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen door een nieuw lid van dezelfde nationaliteit. In onderlinge overeenstemming met Commissievoorzitter Von der Leyen heeft de Raad bij Besluit (EU) 2023/2151 de heer Wopke Hoekstra benoemd tot lid van de Commissie voor de verdere duur van de ambtstermijn, die loopt tot en met 31 oktober 2024.

Meer informatie: