Zweden neemt stokje over van Tsjechië

Contentverzamelaar

Zweden neemt stokje over van Tsjechië

Op 1 juli 2009 neemt Zweden het voorzitterschap van de Europese Unie over van Tsjechië. Premier Frederik Reinfeldt van Zweden presenteerde onlangs het werkprogramma voor het Zweedse voorzitterschap. De Zweden gaan de EU leiden door een periode van financiële crisis en oplopende werkloosheid. Verder staan het klimaatbeleid en de institutionele veranderingen in de EU hoog op de agenda.

De Zweden hebben hun borst nat gemaakt. Zij zullen tijdens het voorzitterschap te maken krijgen met een beginnend Europees Parlement, een nieuwe Europese Commissie, het tweede Ierse referendum over het Verdrag van Lissabon en de klimaattop in Kopenhagen.

De prioriteiten in het werkprogramma van het Zweedse voorzitterschap:

- economie en werkgelegenheid. Er moet meer toezicht en regelgeving komen voor financiële instellingen. De EU heeft gericht beleid nodig, zowel op de korte als lange termijn, in de strijd tegen de groeiende werkloosheid in de EU.
- klimaat, Kopenhagen. De klimaattop in Kopenhagen in december 2009 moet resulteren in ambitieuze afspraken over klimaatverandering. De EU heeft als maatstaf dat de CO2-uitstoot in 2020 moet zijn afgenomen met 30 %. Het is noodzakelijk dat de EU-lidstaten een gezamenlijke insteek hebben op de top.
- JBZ, Stockholm-programma. De ambitie van het Zweedse voorzitterschap is de ontwikkeling van een geheel nieuwe strategie voor de beleidsterreinen Justitie en Binnenlandse Zaken. Prioriteiten zijn asiel en migratie (arbeidsmigratie, illegale immigratie).
- Baltische regio. Speciale aandacht hebben de Zweden voor de Baltische regio (de landen rondom de Oostzee). Een nieuwe vorm van samenwerking tussen de landen in deze regio zal gaan fungeren als pilot voor regionale samenwerking in de EU. De Zweden willen een nieuwe strategie voor de Baltische regio instellen, met gemeenschapswetgeving als uitgangspunt.
- Externe betrekkingen. Prioriteit voor het externe beleid van de EU is de implementatie van het Oostelijk partnerschap. De EU gaat door met de onderhandelingen voor de uitbreiding van de EU. Mogelijk worden de onderhandelingen met Kroatië in de herfst afgerond.
- Nieuw EP, Commissie en het Verdrag van Lissabon. Het voorzitterschap wil een soepele en effectieve inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, mogelijk in januari 2010.

In het werkprogramma in voor elke Raadsformatie (RAZEB, ECOFIN…enz) een beleidsprogramma opgenomen. U kunt hier lezen wat voor uw departement relevant is de komende zes maanden.

De Europese Raad zal tijdens het Zweedse voorzitterschap bijeenkomen op 29-30 oktober 2009 en 10-11 december 2009.

Ook kan nu het terugblikken op het Tsjechische voorzitterschap beginnen. Belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen halfjaar waren de gascrisis in januari, de financiële en economische crisis, de oprichting van het Oostelijk Partnerschap en de juridische garanties voor Ierland met betrekking tot het verdrag van Lissabon. Dieptepunt voor de Tsjechen was de val van de Tsjechische regering in maart 2009. De commentaren op het Tsjechische voorzitterschap zijn kritisch. Zo is de EUobserver van mening dat de Tsjechen op 1 juli 2009 van het hoogste EU-podium af ‘strompelen’.