Account aanvragen

De website van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) is bestemd voor de medewerkers van de kerndepartementen, maar is voor het grootste gedeelte vrij toegankelijk. Om toegang te krijgen tot het afgeschermde gedeelte van de ECER website moet u een account hebben.
Voor het aanmaken van een account zijn een paar gegevens nodig.
Deze gegevens worden alleen daarvoor gebruikt en om u, na autorisatie, toegang te verlenen. Ze worden niet aan anderen verstrekt.

Om in aanmerking te komen voor een account moet u werkzaam zijn bij een van de kerndepartementen. Dat moet blijken uit uw e-mailadres en uit een link naar uw persoonlijke pagina op het Rijksportaal.

Tot de kerndepartementen behoren niet de diensten en instellingen die weliswaar onder de verantwoordelijkheid van een ministerie vallen, maar als uitvoerende of controlerende dienst op afstand zijn geplaatst (zoals Belastingdienst, penitentiaire inrichtingen, inspecties).
Deze beperking is gehanteerd vanaf de start van het ECER. Dit in verband met het vertrouwelijk karakter van de informatie, waarvan kennisneming alleen op een need-to-know basis aanvaardbaar wordt geacht ten behoeve van het primaire beleidsvormende proces.

Account aanvraagformulier

*Verplichten velden
URL van uw persoonlijke pagina op Rijksportaal http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/kenniskaart?id=xxxxxxxx

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens slechts ter beantwoording van uw vragen.

Akkoordverklaring *