Cursus Europees recht op internet

Cursus Europees recht op internet

In de afgelopen jaren heeft het ECER al diverse keren de populaire cursus ‘Europees recht op internet: wegwijs met het ECER’ georganiseerd. In deze interactieve cursus leren de deelnemers snel informatie over Europees recht te vinden met behulp van de vele informatiebronnen op internet. Ambtenaren van de ministeries hebben voorrang bij deelname.

Europees recht op internet: Wegwijs met het ECER
Een interactieve cursus

Waar vind ik het voorstel van de Commissie? Wat is de stand van zaken in mijn dossier in Brussel? Wie houden zich bij de ministeries bezig met het vrij verkeer van personen? Of met het mededingingsrecht? En waar staat het rapport van de ICER over de Eurowob? Waar vind ik Europese rechtspraak over terroristen en de bevriezing van tegoeden? Waar vind ik alle maatregelen op basis van een bepaalde verdragsbepaling? Welke rechtspraak van het Hof is beschikbaar over deze richtlijnbepaling? Is er literatuur over deze Hof-uitspraak? Welke andere besluiten zijn over dit onderwerp vastgesteld?

Op al deze vragen, en veel meer, is het antwoord te vinden op openbare en besloten gedeelten van het internet. Maar waar precies? Om u te helpen uw weg te vinden in het doolhof van informatie biedt het ECER u deze cursus aan waarbij u wordt geholpen op internet te zoeken naar- en in (de bronnen van) het Europees recht.

Programma
Het programma en de opzet van de cursus kenmerkt zich door het interactieve karakter. Uitleg over relevante websites en het vinden van specifieke informatie daarop vindt plaats door middel van het uitvoeren van diverse zoekopdrachten.

Tijdens deze cursus wordt aandacht onder meer besteed aan de volgende websites:
• Eur-lex
• Curia (jurisprudentie)
• Websites van de Raad, de Commissie en het Europees Parlement
• EU-Extranet
• ECER website.

Na afloop van de cursus krijgt u een handleiding over de diverse websites mee.

Locatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Rijnstraat 8,
Den Haag

In 2021 vond de eerste digitale editie van deze ECER-cursus plaats.

Deelnemers
Het maximale aantal deelnemers is beperkt. Inschrijvingen die binnenkomen nadat het maximale aantal deelnemers is bereikt worden op de reservelijst geplaatst.

Aanmelden
De cursus is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van de Haagse departementen. U kunt uw belangstelling voor (deelname aan de eerstvolgende editie van) deze cursus melden door een e-mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl. Vermeld a.u.b. de volgende gegevens:
- Uw naam
- Uw functie
- De organisatie waar u werkzaam bent
- Uw e-mailadres.

Kosten
Deelname is gratis.