Seminars 2012

Seminars 2012

ECER seminar, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 19 januari 2012

Europa-breed wordt gezocht naar structurele oplossingen voor de problemen waarmee het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op dit moment te maken heeft. Het kabinet heeft hierover haar visie ontvouwd in een brief aan het parlement. Ook presenteerde prof. Janneke Gerards een alternatieve methode voor het EHRM om geschillen over grondrechten te beoordelen. Het ECER organiseerde op 19 januari een discussiebijeenkomst waarop zij haar idee├źn nader toelichtte.

ECER seminar, Presentatie Vuistregels Externe Vertegenwoordiging, 27 september 2012

Kan de EU standpunten inbrengen in multilaterale fora en, zo ja, wat mag de Nederlandse delegatie dan nog naar voren brengen? Wat betekent de vaststelling van een EU-standpunt voor de afstemming met andere landen en de rol van een PV? Dit zijn enkele vragen die dagelijks opkomen in Den Haag en op de posten. DJZ/ER heeft naar aanleiding van de vele vragen over dit onderwerp een aantal vuistregels opgesteld. Deze vuistregels zijn bedoeld als eerste hulp bij vragen over extern optreden van de EU en haar lidstaten. In samenwerking met DIE en de PVEU organiseerde het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) een lunchbijeenkomst over dit thema. Verschillende experts van DIE, PVEU en DJZ/ER hebben aan de hand van recente vragen uit de praktijk de vuistregels toegelicht. Het seminar was met name bedoeld voor medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

ECER seminar, Presentatie Vuistregels Externe Vertegenwoordiging, 6 november 2012

Kan de EU standpunten inbrengen in multilaterale fora en, zo ja, wat mag de Nederlandse delegatie dan nog naar voren brengen? Wat betekent de vaststelling van een EU-standpunt voor de afstemming met andere landen en de rol van een PV? Dit zijn enkele vragen die dagelijks opkomen in Den Haag en op de posten. DJZ/ER heeft naar aanleiding van de vele vragen over dit onderwerp een aantal vuistregels opgesteld. Deze vuistregels zijn bedoeld als eerste hulp bij vragen over extern optreden van de EU en haar lidstaten. In samenwerking met DIE en de PVEU organiseerde het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) een lunchbijeenkomst over dit thema. Verschillende experts van DIE, PVEU en DJZ/ER hebben aan de hand van recente vragen uit de praktijk de vuistregels toegelicht. Het seminar was met name bestemd voor de beleidsmakers en juristen van de Haagse ministeries die betrokken zijn bij onderhandelingen over de internationale EU-dossiers.