Seminars 2014

Seminars 2014

ECER Seminar: Checklist Grondrechten, 22 april 2014

Hoe voorkom je dat nieuwe wetgeving struikelt over een grondrechtentoets? Hoe verhoudt het EVRM zich tot het EU-grondrechtenhandvest? Waarop moet je allemaal letten bij de ontwikkeling en opstelling van regelgeving? Met deze vragen worden wetgevingsjuristen en beleidsontwikkelaars regelmatig geconfronteerd. Voor hen is een handige ICER-checklist opgesteld. Deze checklist is op dinsdagochtend 22 april gepresenteerd tijdens een ECER-seminar. 

 

ECER seminar: De EMU - een institutionele uitweg uit de crisis, 15 mei 2014

Door de financiële en economische crisis is het institutionele landschap van de EU de afgelopen periode sterk in verandering. De nieuwe architectuur en arrangementen van de EMU hebben ingrijpende gevolgen voor de Europese instellingen, voor de lidstaten en voor financiële instellingen. Het ECER organiseerde op 15 mei een seminar over de ontwikkelingen in de Economische en Monetaire Unie (EMU).

 

ECER-bijeenkomst Ongeldigverklaring Dataretentierichtlijn, 10 juni 2014

Op dinsdagmiddag 10 juni organiseerde het ECER een discussiebijeenkomst over de ongeldigverklaring door het EU-Hof van de dataretentierichtlijn. Deze ongeldigverklaring deed allerlei vragen rijzen over de geldigheid van de nationale uitvoeringswetgeving in de lidstaten, de voortgezette toepassing ervan, en de eventuele reparatiemogelijkheden op EU-niveau en in nationaal verband

 

ECER-seminar: Extern optreden van de EU en internationaal recht, 6 november 2014

Op donderdag 6 november organiseerde het ECER een seminar over de internationaalrechtelijke kaders van het extern optreden van de EU. Centraal stond advies nr.24 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake Extern Optreden van de Europese Unie en Internationaal Recht van mei 2014. Aan de orde kwamen onder meer de internationaalrechtelijke kwalificatie van de EU, de volkenrechtelijke implicaties van de bevoegdheidsverdeling binnen de EU en vertegenwoordiging en woordvoering in internationale organisaties. U kunt zich nu aanmelden. Namens de CAVV hebben Wouter Werner (voorzitter), Kiki Brölmann, Pieter Jan Kuijper, Hans Lammers en Ramses Wessel deelgenomen. Steven Blockmans (Centre for European Policy Studies) en Frederik Naert (Juridische Dienst van de Raad) trade op als respondent. 

 

ECER-bijeenkomst: De nieuwe QMV-stemregels uitgelegd, 20 november 2014

Sinds november 2014 gelden er nieuwe regels voor de meest gebruikelijke stemprocedure in de Raad van de EU: stemming met gekwalificeerde meerderheid (QMV). Hoe zien de nieuwe stemregels eruit? Kun je nog terugvallen op de oude stemregels? Wat houdt het nieuwe “Ioannina-mechanisme” precies in? En hoe zit het met situaties waarin niet alle leden van de Raad deelnemen aan de stemming? Naar aanleiding van de vele vragen die zijn gerezen over de toepassing van de nieuwe stemregels, organiseerde het ECER op donderdag 20 november een informatiebijeenkomst.

 

ECER-Seminar: Europees burgerschap en constitutionalisering van de EU, 15 december 2014

“European citizenship and the constitutionalisation of the European Union” is de titel van het proefschrift van Hanneke van Eijken (UU) dat zij heeft toegelicht tijdens een lunchbijeenkomst op maandag 15 december. Deze bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Juridisch Forum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.