Seminars 2017

Seminars 2017

7 maart – Staatssteun; handreiking en actualiteiten

Tijdens deze ECER-bijeenkomst werd de nieuwe Handreiking staatssteun voor centrale en decentrale overheden in het zonnetje gezet. Het was een groot en druk bezocht seminar met een breed scala aan sprekers, waardoor alle aspecten van staatsteun aan bod kwamen.

Els Koorstra, voorzitter Interdepartementaal Staatssteun Overleg – Ministerie van Economische Zaken, ging uitgebreid in op het Nederlandse staatssteunbeleid, de beleidskaders en beleidsdoelstellingen, tegen de achtergrond van de strenge staatssteuncontrole door de Europese Commissie.

Bij Marjolijn Muijlwijk en Jitka Bandell van het Ministerie van Financiën kwamen de fiscale kwesties bij staatsteun aan bod; belastingheffing van multinationals, tax rulings, en het EU-zakelijkheidsbeginsel.

Van het Coordinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden was Ghaitrie Hanoeman aanwezig die een uiteenzetting gaf over staatssteun in de praktijk: de basisregels en de risico’s. Ook Paul Zondag van het Kenniscentrum Europa Decentraal ging in op de praktijk van de staatsteunregels aan de hand van voorbeelden.

Als laatste spreker kwam Allard Knook van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn aan bod die de meest voorkomende valkuilen de revue liet passeren en inging op de vraag wanneer sprake is van economische activiteiten en/of sociale activiteiten en het overheidshandelen pari passu.

30 mei – EU-handelsakkoord met Singapore

Tijdens deze lunchbijeenkomst werd onder leiding van Liesbeth A Campo en Marianne Gijzen (beide Ministerie van Buitenlandse Zaken) uitgebreid gediscussieerd over het advies van het EU-Hof over het EU-handelsakkoord met Singapore. Daarin gaat het EU-Hof in op de bevoegdheid van de EU om dit veelomvattende verdrag zelfstandig, dan wel samen met de lidstaten te sluiten. Het advies van het EU-Hof is ook van belang voor andere “nieuwe generatie” handelsakkoorden, zoals met Canada (CETA) en de VS (TTIP).

26 juni – Actualiteiten EU Institutionalia

Onder leiding van Hélène Stergiou (ECER) waren er presentaties van
Bert de Wilde (Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE), Mariëtta Schuerman (juridisch adviseur bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU), Liesbeth A Campo (Ministerie van Buitenlandse Zaken – DJZ/ER) en Ivo van der Steen (ECER)

De gastsprekers gingen in op ontwikkelingen op het gebied van comitologie, externe betrekkingen, het Europese transparantierecht; en het institutionele krachtenveld waarbinnen deze ontwikkelingen in de toekomst zullen plaatsvinden. Ook werden terugkerende lastige vragen over de belangrijkste Europese institutionele dossiers behandeld.