Visie van het EU-Parlement op de Brexit

Visie van het EU-Parlement op de Brexit

Visie van het EU-Parlement op de Brexit

Het Europees Parlement is nauw betrokken bij de onderhandelingen over het terugtrekkingsakkoord en moet volgens artikel 50 EU-Verdrag goedkeuring geven aan het uiteindelijke akkoord. In een resolutie heeft het EP enkele rode lijnen geformuleerd voor de onderhandelingen.