Goederen (vrij verkeer)

Goederen (vrij verkeer)

Introductie

Het vrij verkeer van goederen is het resultaat van de opheffing - in het handelsverkeer tussen de EU-lidstaten- van de douanerechten en gelijkwaardige heffingen, alsmede de opheffing van kwantitatieve beperkingen voor het handelsverkeer en maatregelen van gelijke werking. Belemmeringen van het vrije verkeer kunnen van tarifaire (bijvoorbeeld het heffen van douanerechten) en non-tarifaire aard (bijvoorbeeld het vaststellen van contingenten) zijn. Deze belemmeringen kunnen betrekking hebben op de invoer, doorvoer of uitvoer van goederen.

De term 'goed' wordt niet in het EU-Werkingsverdrag gedefinieerd. Uit jurisprudentie van het Hof blijkt dat het gaat om "waren die op geld waardeerbaar zijn en alszodanig het voorwerp van handelstransacties kunnen vormen" (zie arrest 7/68, Italiaanse kunstschatten). Sommige zaken zijn geen goederen, zoals televisiesignalen (arrest 155/73, Sacchi) en giften in natura ( arrest C-318/07, Persche)

Zie het menu hiernaast (links) voor:

  • financiële belemmeringen (tarifaire beperkingen/belastingen)
  • niet-financiële belemmeringen (non-tarifaire beperkingen)
  • rechtvaardigingsgronden

Handige links

Uitgebreide informatie

Of ga direct naar:

Wetgeving

EU-instellingen en –organen

Publicaties, nieuwsbrieven en statistieken