Goederen (vrij verkeer)

Goederen (vrij verkeer): inleiding en inhoudsopgave

Introductie

Het vrij verkeer van goederen is het resultaat van de opheffing - in het handelsverkeer tussen de EU-lidstaten - van de douanerechten en gelijkwaardige heffingen, alsmede de opheffing van kwantitatieve beperkingen voor het handelsverkeer en maatregelen van gelijke werking. Belemmeringen van het vrije verkeer kunnen van tarifaire (bijvoorbeeld het heffen van douanerechten) en non-tarifaire aard (bijvoorbeeld het vaststellen van contingenten) zijn. Deze belemmeringen kunnen betrekking hebben op de invoer, doorvoer of uitvoer van goederen.

De term 'goed' wordt niet in het EU-Werkingsverdrag gedefinieerd. Uit jurisprudentie van het Hof blijkt dat het gaat om "waren die op geld waardeerbaar zijn en alszodanig het voorwerp van handelstransacties kunnen vormen" (7/68, Italiaanse kunstschatten). Sommige zaken zijn geen goederen, zoals televisiesignalen (155/73, Sacchi) en giften in natura (C-318/07, Persche)

Zie ook de volgende (sub)pagina's:

Handige links

Uitgebreide informatie

Of ga direct naar:

Wetgeving

EU-instellingen en –organen

Publicaties, nieuwsbrieven en statistieken