Totstandkoming en sluiting van handelsovereenkomsten

Totstandkoming en sluiting van handelsovereenkomsten

De onderhandelingen over en de sluiting van handelsovereenkomsten met derde land(en) of internationale organisaties vindt plaats overeenkomstig de procedure van artikel 218 EU-Werkingsverdrag. Dat artikel voorziet in een procedure voor de sluiting van internationale overeenkomsten, waaronder handelsovereenkomsten. In artikel 207, leden 3 tot 6 van het EU-Werkingsverdrag zijn echter ook nog bijzondere bepalingen opgenomen ten aanzien van de onderhandelingen en de sluiting van handelsovereenkomsten. Voor meer informatie over de sluiting van internationale overeenkomsten ("verdragen") en de bijzondere bepalingen met betrekking tot handelsovereenkomsten verwijzen wij u graag door naar het ECER-dossier over het sluiten van verdragen.