Overige intellectuele eigendomsrechten

Overige intellectuele eigendomsrechten

Op deze pagina:

Chips

Richtlijn 87/54 verplicht de lidstaten om topografieën van halfgeleiderproducten, ook wel chips genoemd, te beschermen. Chips zijn schijfjes halfgeleidermateriaal waarop door middel van speciale technieken schakelingen kunnen worden aangebracht. Deze schakelingen zijn geprogrammeerd om bepaalde functies uit te voeren. Chips worden in veel gebruiksartikelen verwerkt, waaronder auto's, machines, medische apparatuur en huishoudartikelen.

Voordat met de fabricage van een chip kan worden begonnen dient een ontwerp te worden gemaakt. Een dergelijk ontwerp wordt een topografie genoemd.Het maken van een ontwerp kost veel tijd en geld, terwijl het kopiëren van chips vrij eenvoudig is. Om te voorkomen dat chips worden gekopieerd, geniet de maker van een chip gedurende enige tijd bescherming.

Naar boven

Handelsgeheimen

Handels- of bedrijfsgeheimen hebben betrekking op knowhow en bedrijfsinformatie. Het verkrijgen, ontwikkelen en toepassen van eigen knowhow en informatie levert bedrijven een concurrentievoordeel op. Richtlijn 2016/943 ziet op de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking.

Naar boven

Kwekersrecht

Het kwekersrecht geeft aan de houder van een dergelijk recht het alleenrecht op de verhandeling van zaad en vermeerderingsmateriaal van het betrokken ras. In verordening 2100/94 zijn voorschriften neergelegd voor de bescherming van kweekproducten in de hele EU. Deze beschermingsrechten op kweekproducten gelden in de gehele EU op dezelfde wijze en kunnen slechts op uniforme wijze worden verleend, overgedragen of beëindigd.

De Europese bescherming voor kweekproducten wordt verleend voor rassen die onderscheidbaar, homogeen, bestendig en nieuw zijn (artikel 6, richtlijn 2100/94). De persoon die het ras heeft gekweekt of ontdekt is rechthebbende van het Europese kwekersrecht. In beginsel duurt de bescherming van het kwekersrecht vijfentwintig jaar. De beschermingsrechten op kwekersrechten worden verleend door het Communautair bureau voor plantenrassen.

Naar boven