Algemeen

Algemeen

De Raad kan verordeningen vaststellen waarin zij vastlegt welke soorten van staatssteun kunnen worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht bij de Europese Commissie ( artikel 109 EU-Werkingsverdrag ). De soorten van staatssteun die de Raad heeft vrijgesteld van de aanmeldingsplicht zijn vastgelegd in artikel 1 van verordening 2015/1588 (de zogenoemde Machtigingsverordening, zoals gewijzigd bij verordening 2018/1911 ). Op grond van de Machtigingsverordening wordt de Europese Commissie door de Raad gemachtigd om bepaalde vormen van horizontale steunmaatregelen vrij te stellen van de aanmeldingsplicht.

Op grond van de Machtigingsverordening heeft de Europese Commissie een aantal generieke vrijstellingsverordeningen vastgesteld ( artikel 108, lid 4, EU-Werkingsverdrag ). Deze generieke vrijstellingsverordeningen worden in dit subdossier behandeld.